دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

2:56:15 AM 1400 / 08 / 04
 
   
      
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1400 / 08 / 03  -12:24 تعداد مشاهدات :13


--1400 / 07 / 28  -11:22 تعداد مشاهدات :36


--1400 / 07 / 27  -10:40 تعداد مشاهدات :49

ارائه دهنده: صفیه قباخلو

--1400 / 07 / 25  -12:43 تعداد مشاهدات :57


--1400 / 07 / 25  -12:27 تعداد مشاهدات :60

ویژه دانشجویان جدید الورود

--1400 / 07 / 25  -7:49 تعداد مشاهدات :63


--1400 / 07 / 25  -7:42 تعداد مشاهدات :38

ویژه دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی ورودی مهر 97

--1400 / 07 / 25  -7:38 تعداد مشاهدات :29


--1400 / 07 / 24  -13:13 تعداد مشاهدات :67


--1400 / 07 / 20  -7:41 تعداد مشاهدات :86

ادوبی کانکت،اسکای روم، نوید

--1400 / 07 / 14  -13:37 تعداد مشاهدات :68


--1400 / 07 / 12  -7:39 تعداد مشاهدات :418

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: