دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:19:20 AM 1395 / 05 / 03
 
   
      
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
برگزاری جلسه اتاق فکر با حضور معاون آموزشی پژوهشی و کارشناسان دانشکده بهداشت

--1395 / 05 / 02  -11:38 تعداد مشاهدات :14

برگزاری جلسه اتاق فکر با حضور معاون آموزشی پژوهشی و کارشناسان دانشکده بهداشت

--1395 / 04 / 26  -14:7 تعداد مشاهدات :120

جلسه دفاع پایان نامه آقای محمدرسول گروسی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

--1395 / 04 / 23  -9:49 تعداد مشاهدات :139

بازدید کمیته اعتباربخشی دانشگاه از دانشکده بهداشت

--1395 / 04 / 21  -10:39 تعداد مشاهدات :79

انتصاب آقای مهندس غلامرضا حسین دوست به عنوان مسئول روابط عمومی دانشکده بهداشت

--1395 / 04 / 21  -10:37 تعداد مشاهدات :77

سی و چهارمین سمینار علمی دانشجویی بهداشت عمومی روز دوشنبه مورخ 14/04/1395 در دانشکده بهداشت برگزار شد

--1395 / 04 / 14  -12:53 تعداد مشاهدات :117

امتحانات روزهای شنبه مورخ 5/4/95 و چهارشنبه مورخ 9/4/95 با دو ساعت تاخیر برگزار می شود

--1395 / 04 / 05  -10:54 تعداد مشاهدات :141

نوزدهمین سمینار علمی دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای در تاریخ 30 خرداد 1395 برگزار گردید.

--1395 / 03 / 31  -11:8 تعداد مشاهدات :420

بیست و پنجمین سمینار علمی دانشجویی مهندسی بهداشت محیط روز چهارشنبه 12 خرداد 1395 برگزار گردید.

--1395 / 03 / 31  -10:54 تعداد مشاهدات :334

نوزدهمین سمینار علمی دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای 30 خرداد 95

--1395 / 03 / 30  -8:1 تعداد مشاهدات :142

بیست و پنجمین سمینار علمی دانشجویی مهندسی بهداشت محیط چهارشنبه 12 خرداد 1395

--1395 / 03 / 12  -7:50 تعداد مشاهدات :258

برگزاری سمینار مداخله معنوی با موضوعات معنویت درمانی و درمان مبتلایان به سرطان، لزوم معنویت درمانی، فلسفه معنویت درمانی . چهارشنبه 12 خرداد از ساعت 7:30 الی 13:30 در سالن دکتر قریب

--1395 / 03 / 11  -9:3 تعداد مشاهدات :147

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: