دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:37:11 PM 1396 / 07 / 03
 
   
      
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1396 / 07 / 03  -12:9 تعداد مشاهدات :14

کسب عنوان برترین دروازه بان مسابقات فوتسال سیزدهمین المپیاد ورزشی دخترانه دانشگاه های علوم پزشکی کشور

--1396 / 06 / 27  -13:39 تعداد مشاهدات :72


--1396 / 06 / 25  -9:31 تعداد مشاهدات :91


--1396 / 06 / 25  -9:27 تعداد مشاهدات :65


--1396 / 06 / 25  -9:23 تعداد مشاهدات :50


--1396 / 06 / 22  -9:19 تعداد مشاهدات :117

رئیس دانشگاه، از صدور مجوز راه اندازی دکتری تخصصی رشته بهداشت محیط با موافقت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دانشکده بهداشت خبر داد.

--1396 / 06 / 13  -9:7 تعداد مشاهدات :149


--1396 / 05 / 31  -13:34 تعداد مشاهدات :302


--1396 / 05 / 29  -10:44 تعداد مشاهدات :969


--1396 / 05 / 15  -11:39 تعداد مشاهدات :123


--1396 / 04 / 28  -11:58 تعداد مشاهدات :314


--1396 / 04 / 26  -8:20 تعداد مشاهدات :177

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 
پژوهش دانشکده

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی