دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:31:33 PM 1397 / 06 / 27
 
   
      
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 

--1397 / 06 / 26  -14:45 تعداد مشاهدات :41


--1397 / 06 / 24  -13:19 تعداد مشاهدات :151

کلاس های درس در هفته آینده برگزار نمی شود. آغاز برگزاری کلاس های درس از 31 شهریور 1397 خواهد بود.

--1397 / 06 / 22  -11:37 تعداد مشاهدات :89


--1397 / 06 / 18  -13:22 تعداد مشاهدات :144


--1397 / 06 / 14  -9:23 تعداد مشاهدات :242


--1397 / 06 / 14  -9:22 تعداد مشاهدات :65


--1397 / 06 / 12  -10:39 تعداد مشاهدات :667


--1397 / 06 / 10  -13:59 تعداد مشاهدات :108


--1397 / 06 / 10  -13:50 تعداد مشاهدات :65


--1397 / 06 / 05  -9:52 تعداد مشاهدات :100


--1397 / 06 / 03  -14:39 تعداد مشاهدات :106


--1397 / 05 / 24  -11:34 تعداد مشاهدات :196

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 
پژوهش دانشکده

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر