دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:40:03 AM 1398 / 01 / 03
 
   
      
اخبار دانشکدهاخبار دانشگاه

 
سال 1398

--1397 / 12 / 28  -8:29 تعداد مشاهدات :20

فرایند آموزشی طراحی، اجرا و ارزشیابی خودآموز آنلاین بازی وارشده نحوه جستجوی منابع اطلاعاتی ، موفق به کسب رتبه دوم شد.

--1397 / 12 / 25  -14:34 تعداد مشاهدات :44

ویژه دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار ورودی مهر 96

--1397 / 12 / 22  -10:50 تعداد مشاهدات :52

دکتر مسعود مطلبی، مهندس یداله رمضانی، دکتر داور خواه ربانی و دکتر حمیدرضا صابری به عنوان مدیران گروه های آموزشی دانشکده بهداشت تعیین شدند

--1397 / 12 / 22  -9:47 تعداد مشاهدات :83


--1397 / 12 / 22  -9:22 تعداد مشاهدات :59

خانم سمیه رضیئی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

--1397 / 12 / 22  -7:51 تعداد مشاهدات :75

ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

--1397 / 12 / 19  -13:49 تعداد مشاهدات :66


--1397 / 12 / 18  -13:58 تعداد مشاهدات :138


--1397 / 12 / 14  -15:15 تعداد مشاهدات :198


--1397 / 12 / 14  -14:31 تعداد مشاهدات :67

دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی HSE: محمدحسین معماری، مرضیه صدف

--1397 / 12 / 08  -14:2 تعداد مشاهدات :165

با حضور دانشجویان بهداشت عمومی

--1397 / 12 / 05  -22:21 تعداد مشاهدات :132

  به روز رسانی  Label     منبع خبر:  


 

 
پژوهش دانشکده

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر