دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:22:30 PM 1399 / 05 / 20
 

 

برنامه هفتگی روزانه

نیمسال دوم سال تحصیلی 91/1390

دانشجویان رشته بهداشت عمومی مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی 89 ترم 3

ایام

هفته

6-4عصر

8-6عصر

نام درس و استاد

شماره کلاس

نام درس و استاد

شماره کلاس

شنبه

بهداشت مواد غذایی –استاد

6

روش تحقیق استاد اکبری

6

یکشنبه

اصول برنامه ریزی بهداشتی استاد صباحی

6

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران- استاد عصمتی

آمفی

دوشنبه

اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری استاد مهندس رضایی

6

آموزش بهداشت استاد رمضانی

6

سه شنبه

   

 

 

چهار شنبه

 

 

 

 

پنچ شنبه

 

 

 

 

 

- بیماریهای ارثی روز  شنبه ساعت 10-8 مکان گروه آناتومی واقع در دانشکده پزشکی نیمه اول

-تاریخ تحلیلی صدر اسلام روز یکشنبه ساعت 12-10 استاد زجاجی مکان آمفی تئاتر

- پاتولوژی جغرافیایی روزشنبه   ساعت    14-12 - استاد دکتر دهقاتی  - مکان کلاس 6

- بیماریهای شایع کودکان یکشنبه 4-2استاد خانم تقربی و حسینیان  - مکان آمفی تئاتر

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر