دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:57:13 AM 1399 / 05 / 16
 

 

اسامی دانشجویان ممتاز رتبه های اول تا سوم

رشته های مختلف دانشکده بهداشت در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 89/88

 

 

 

نام و نام خانوادگی دانشجویان ممتاز

دانشکده بهداشت

رشته و مقطع دانشجویان ممتاز

دانشکده بهداشت

معدل کل

رتبه

دوره

 

لیلا مسگری

کارشناسی پیوسته محیط88

66/18

اول

روزانه

 

 

سخاوت ضیایی

کارشناسی پیوسته محیط88

34/18

دوم

روزانه

 

 

مریم مدبر

کارشناسی پیوسته محیط88

47/17

سوم

روزانه

 

 

کلثوم خالدی

کاردانی بهداشت حرفه ای87

65/17

اول

روزانه

 

 

آمنه رهبری

کاردانی بهداشت حرفه ای87

37/17

دوم

روزانه

 

 

عماد کلانتری

کاردانی بهداشت حرفه ای87

32/17

سوم

روزانه

 

 

معصومه جداخانی

کارشناسی پیوسته حرفه ای 88

5/18

اول

روزانه

 

 

ریحانه صباحی

کارشناسی پیوسته حرفه ای 88

38/18

دوم

روزانه

 

 

سپیده کیوانی

کارشناسی پیوسته حرفه ای 88

28/18

سوم

روزانه

 

 

نعمت اله زمانی

کاردانی بهداشت حرفه ای 88

17/17

اول

روزانه

 

 

فهیمه باقری

کاردانی بهداشت حرفه ای 88

09/17

دوم

روزانه

 

 

راضیه سادات پور سیدی

کاردانی بهداشت حرفه ای 88

58/16

سوم

روزانه

 

 

مریم حاجی قدیری

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای 88

52/18

اول

روزانه

 

 

سمیرا علیزاده زرکامی

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای 88

63/17

دوم

روزانه

 

 

مریم صفر بخشایش

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای 88

35/17

سوم

روزانه

 

 

حسین خلیلی

کاردانی مبارزه با بیماریها 87

90/15

اول

روزانه

 

 

مهرداد خدارحمی

کاردانی مبارزه با بیماریها 87

79/15

دوم

روزانه

 

 

غلامرضا محمدیان

کاردانی مبارزه با بیماریها 87

24/15

سوم

روزانه

 

 

*مریم مهرانیان

کاردانی بهداشت خانواده 87

14/18

اول

روزانه

 

 

فائزه رجبی

کاردانی بهداشت خانواده 87

80/17

دوم

روزانه

 

 

سهیلا پهلوانی

کاردانی بهداشت خانواده 87

77/17

سوم

روزانه

 

 

*سمیه کریمی اندانی

کارشناسی ناپیوسته عمومی 88

91/17

اول

روزانه

 

 

بشارت حیدری قزاآن

کارشناسی ناپیوسته عمومی 88

76/17

دوم

روزانه

 

 

عاطفه مرشدی

کارشناسی ناپیوسته عمومی 88

74/17

سوم

روزانه

 

 

*اعظم رضایی حسین آبادی

کاردانی بهداشت محیط 87

71/17

اول

روزانه

 

 

فاطمه قاسمی برزکی

کاردانی بهداشت محیط 87

37/17

دوم

روزانه

 

 

زهرا سرمدی بیدگلی

کاردانی بهداشت محیط 87

36/17

سوم

روزانه

 

 

*مریم طمراسی

کارشناسی ناپیوسته محیط 88

49/17

اول

روزانه

 

 

فرشته رسولی

کارشناسی ناپیوسته محیط 88

31/17

دوم

روزانه

 

 

فاطمه عابدی

کارشناسی ناپیوسته محیط 88

26/17

سوم

روزانه

 

 

*بتول شهریسوند

کارشناسی ناپیوسته محیط 87

53/18

اول

شبانه

 

 

سید محمد هادی شریفی

کارشناسی ناپیوسته محیط 87

33/18

دوم

شبانه

 

 

سمانه آزادی

کارشناسی ناپیوسته محیط87

29/17

سوم

شبانه

 

 

*مریم احمد آبادی آرانی

کارشناسی ناپیوسته عمومی 87

18

اول

شبانه

 

 

مهلا واحدی زاده

کارشناسی ناپیوسته عمومی 87

57/17

دوم

شبانه

 

 

الهه داودی چمزینی

کارشناسی ناپیوسته عمومی 87

41/17

سوم

شبانه

 

 

*سمیه دادخواه تهرانی

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای 87

91/17

اول

شبانه

 

 

زینب محمدی رارانی

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای 87

70/17

دوم

شبانه

 

 

وجیهه مبینی زاده یزدی

کارشناسی ناپیوسته حرفه ای 87

13/17

سوم

شبانه

 

 

*مجتبی حسن زاده

کارشناسی ارشد محیط 88

68/18

اول

روزانه

 

 
 

 

 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر