دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:46:59 AM 1399 / 05 / 16
 


 اخبار کتابخانه دانشکده بهداشت

 

دسترسی به بیش از 50 عنوان کتاب مرجع بالینی نسخه 2019 فراهم شد

دسترسی به بیش از 50 عنوان کتاب مرجع بالینی نسخه سال 2019 میلادی از ناشرClinical Keyدر سامانه منبع یاب و به طور مستقیم در آدرس http://rsf.research.ac.ir/2019 برای دانشکده/دانشگاه های علوم پزشکی کشور فراهم شده است.

 

 

راه اندازی سایت جدید کتابخانه دیجیتال

سایت جدید کتابخانه دیجیتال با امکانات جدید مانند پرسش از کتابدار و راهنمای دسترسی به منابع الکترونیک راه اندازی گردید.

 

 

دسترسی آزمایشی(Trial) به بخش جدید منابع آموزش دانشجویی مجموعهClinical Key Medical Education

به اطلاع می‌رساند‌ دسترسی آزمایشی(Trial) کاربران محترم دانشگاه به بخش جدید منابع آموزش دانشجویی مجموعهClinical Key Medical Education از تاریخ درج این خبر لغایت 97/2/28 در آدرس زیر و همچنین کتابخانه دیجیتال دانشگاه فراهم شده است.

 

 

دسترسی ازمایشی(Trial) دانشگاههای علوم پزشکی به پایگاه اطلاعاتیJOVE

پیرو مذاکرات و هماهنگی های صورت گرفته بین مرکز توسعه و انتشارات علمی وزرات بهداشت با ناشر مجموعه مجلات و فیلم های آموزشیJOVE دسترسی آزمایشی(Trial) به مجموعه مجلات ناشر فوق از طریق آدرس https://www.jove.com به مدت سه ماه برای دانشگاه فراهم گردیده است.

 

 

دسترسی ازمایشی(Trial) دانشگاههای علوم پزشکی به پایگاه اطلاعاتیDynaMed Plus

دسترسی آزمایشی(Trial) دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مجموعه DynaMed Plus که یک منبع مرجع تصمیم سازی بالینی مشابهUpToDateاست از طریق آدرسhttp://www.dynamed.com/home/ تا پایان سال ۲۰۱۷ میلادی برای دانشگاه های علوم پزشکی فراهم شده است.


 تاریخ آخرین ویرایش: شهریور 97

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر