دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

11:49:50 PM 1399 / 05 / 21
 

کارکنان کتابخانه دانشکده بهداشت و پیراپزشکی

 مسئول کتابخانه:

  • دکتر زهرا بتولی  (دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران ) (رزومه)
  • مراحل اخذ مدارک تحصیلی :

    • دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی - دانشگاه تهران

    • کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی - دانشگاه تهران

    • کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  کارکنان کتابخانه:

 

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: خرداد 99

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر