دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:51:41 AM 1399 / 05 / 16
 


تماس با کتابخانه دانشکده بهداشت

  شماره تماس کتابخانه دانشکده بهداشت:

 

 

  • نمابر دانشکده:  55540111 - 031 
  • شماره تماس دانشگاه: 25-55540021 - 031 
  • شماره آموزش دانشکده: 55545155 - 031
  • مسئول کتابخانه: داخلی 626
  • میز امانت: داخلی 582
  •  
  • آدرس پستی: کاشان ، بلوار پزشک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، دانشکده بهداشت
  • آدرس پست الکترونیکی: healthf_at_kaums.ac.ir

 

 

 

 

 آخرین ویرایش: شهریور 97

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر