دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:30:23 AM 1398 / 06 / 31
 


کارگاه های آموزشی

مدرس کارگاه های آموزشی:

زهرا بتولی (مدیر پژوهش و کتابخانه، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران )  (رزومه)

کارگاه های سه ماهه اول 1398

 

کارگاه جستجوی مقدماتی در اینترنت

کارگاه"جستجوی مقدماتی در اینترنت ویژه دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی ورودی مهر 1394" با هدف آشنایی دانشجویان با استراتژی جستجو در پایگاه های اطلاعاتی در روز چهارشنبه 28 فروردین ماه 1398  توسط خانم زهرا بتولی در سایت دانشکده بهداشت  برگزار شد.

کارگاه آشنایی با نرم افزار مدیریت منابع اندنوت (Endnote)

کارگاه آشنایی با نرم افزار مدیریت منابع اندنوت (Endnote) ویژه دانشجویان بهداشت عمومی در سایت دانشکده بهداشت برگزار شد.

  • تاریخ برگزاری کارگاه: 4 اردیبهشت ماه 1398
  • مدرس: خانم زهرا بتولی
  • هدف کارگاه: آشنایی دانشجویان با نرم افزار اندنوت (Endnote)

کارگاه مقاله نویسی

کارگاه مقاله نویسی ویژه دانشجویان بهداشت عمومی  ورودی مهر 94 در سالن سهراب سپهری دانشکده بهداشت برگزار شد.

  • تاریخ برگزاری کارگاه: 22 اردیبهشت ماه  1398
  • مدرس: خانم زهرا بتولی
  • هدف کارگاه: آشنایی دانشجویان با چارچوب مقاله نویسی

 

کارگاه آموزشی ResearchGate

مدرس : خانم زهرا بتولی

زمان : چهارشنبه 97/11/03   از ساعت 9 الی 11   مکان : سالن کنفرانس دانشکده

ویژه اعضای هیئت علمی و مربیان دانشکده پرستاری و مامایی

فایل ارائه کارگاه

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: تیر 98

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر