دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:44:12 PM 1396 / 08 / 27
 


 دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشکده بهداشت


تماس با دانشکده بهداشت

 

 • نمابر دانشکده:  55540111 - 031 
 • شماره تماس دانشگاه: 25-55540021 - 031 
 • شماره آموزش دانشکده: 55545155 - 031
 • دفتر سرپرستی : 642
 • دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی: 642
 • آدرس پستی: کاشان ، بلوار پزشک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، دانشکده بهداشت
 • آدرس پست الکترونیکی: healthf_at_kaums.ac.ir

 

 

 

گروه آموزشی بهداشت حرفه ای: 
 

 • خانم مهندس حنانی، آقای دکتر مطلبی : 658
 • آقای دکتر صابری : 643
 • آقای مهندس روحانی (کارشناس گروه) : 643
 • آقای  دکتر بهرامی: 642 

 

 

 

گروه آموزشی بهداشت محیط: 
 

 •  آقای دکتر مصطفایی: 642
 • خانم مهندس ایرانشاهی : 661
 • آقای دکتر دهقانی - آقای دکتر ربانی: 648
 • آقای دکتر میرانزاده: 656
 • خانم مهندس رمضانی، آقای مهندس حسین دوست (کارشناس گروه): 656
   

 

 

گروه آموزشی بهداشت عمومی و آمار حیاتی:
 

 • آقای مهندس موسوی - آقای دکتر اکبری: داخلی 535
 • آقای دکتر فخری، آقای دکتر کبریایی: داخلی 649
 • خانم دکتر عطوف: 661
 • خانم جدی، خانم مهدوی، خانم جهان آرای (کارشناس گروه): 655
   

 

سایر بخش های دانشکده بهداشت

مدیر پژوهشی: 626

مرکز کامپیوتر: 625 
مسئول کتابخانه: 626 
میز امانت کتابخانه: 582

دبیرخانه: 642
آموزش: 645
حسابداری: 640

خدمات: 641
کارگزینی:444
آزمایشگاه بهداشت حرفه ای:663
آزمایشگاه بهداشت محیط: 624 
امور دانشجویی فرهنگی: 655

 

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 96

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی