دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:01:50 AM 1400 / 05 / 12
 

 

برنامه هفتگی وکد دروس رشته های مختلف تحصیلی دانشکده بهداشت در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

 

کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

 

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای وایمنی کار

 

کارشناسی بهداشت عمومی

 

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

 

کارشناسی ارشدمهندسیHSE

 

 

دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط

 

 


 برنامه کلاسی  آموزش مجازی رشته های تحصیلی دانشکده بهداشت نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

قابل توجه دانشجویان عزیز؛

 امکان تغییر احتمالی برنامه هفتگی در ابتدای ترم تحصیلی وجود دارد لذا لازم است دانشجویان عزیز برنامه هفتگی خود را هر چند وقت یکبار در سامانه دانشکده بازدید نمایند.

کارشناسی بهداشت محیط99

کارشناسی بهداشت محیط 98

کارشناسی بهداشت محیط97

کارشناسی بهداشت محیط 96

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

کارشناسی بهداشت حرفه ای99

کارشناسی بهداشت حرفه ای 98

کارشناسی بهداشت محرفه ای 97

کارشناسی بهداشت حرفه ای96

کارشناسی ارشد 98HSE

کارشناسی ارشد HSE99

کارشناسی بهداشت عمومی99

کارشناسی بهداشت عمومی 98

کارشناسی بهداشت عمومی 97

کارشناسی بهداشت عمومی96

برنامه کلاسی رشته های مختلف بهداشت در صورت تشکیل کلاس ها به صورت حضوری

نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

کارشناسی مهندسی بهداشت محیظ

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناسی بهداشت عمومی

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

کارشناسی ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

دکتری بهداشت محیط


 

      

 

تماس با دانشکده بهداشت

نمابر دانشکده:  55540111 - 031 

شماره آموزش دانشکده: داخلی 3645- 3839

آدرس پستی: کاشان ، بلوار پزشک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، دانشکده بهداشت

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مهر99