دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

12:26:27 PM 1399 / 11 / 07
 

 

 

برنامه امتحانات دانشجویان کارشناسی وکارشناسی ارشد نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399ورودی 1399

برنامه امتحانات دانشجویان کارشناسی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 ورودی ماقبل 1399

برنامه امتحانات دانشجویان کارشناسی ارشد نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

 

 

 

 


 

فرمت ورود سوالات امتحانی در سامانه فرادید

مسئول دایره امتحانات دانشکده بهداشت:  خانم لیلا ایرانشاهی


 

فرایند و شیوه نامه امتحانات

فرایند مشاهده نمره اعتراض توسط دانشجو و شیوه نامه

فرایند کارت ورود به جلسه آزمون و شیوه نامه

فرایند رسیدگی به تخلفات امتحانی و شیوه نامه

فرایند تغییر برنامه امتحانی و شیوه نامه

فرایند تغییر نمره پس از ثبت نهایی در سیستم سماء فقط یک نوبت

فرایند برنامه ریزی امتحانات و شیوه نامه

فرایند اجرای امتحانات و شیوه نامه

فرایند ثبت نمره نهایی در دانشکده و شیوه نامه

 

شیوه نامه برگزاری امتحانات دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1-   همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحانات ضروری می باشد . ( برای دریافت پرینت کارت ورود به جلسه امتحانات از سیتم سماء یا آموزش دانشکده اقدام گردد. )

2-   بر روی صندلی مربوطه طبق شماره های تعیین شده نشسته و ازنوشتن هرمطلبی روی صندلی خودداری نمائید.

3-   همراه داشتن هرگونه نت (دست نوشته مرتبط با سوالات امتحانی)، همراه داشتن وسایل صوتی و مخابراتی (گوشی همراه)، کتاب یا حاشیه نویسی، کف نویسی ، صحبت کردن ونگاه به ورقه دیگری ، استفاده از ورقه غیر رسمی امتحانات دانشگاه وغیره، تخلف امتحانی محسوب و طبق ماده 6 تنبیهات آئین نامه انضباطی، اولاً ورقه امتحانی متخلف تحویل استاد نمی گردد، ثانیاً نمره درس مذکور25/0 محاسبه خواهد شد، ثالثاً دانشجو به تنبیهات دیگر نظیر تذکر ، اخطار،توبیخ با درج درپرونده و در صورت تکرار محرومیت موقت از تحصیل محکوم خواهد شد و در این رابطه هیچگونه عذر وتوجیهی مبنی بر ترم آخربودن، مشروط شدن، مشکلات شخصی و مالی وغیره  تحت هیچ شرایطی پذیرفته نخواهد شد.

4-   جابجایی هر گونه لوازم التحریر( مداد ، پاک کن ، خودکار)  و ماشین حساب اکیدا ممنوع بوده و تخلف محسوب می شود  .

5-    از آوردن هر گونه وسایل از قبیل کیف و... به سالن امتحانات جدا" خودداری نمایید . بدیهی است این دانشکده در قبال وسایل شما هیچگونه مسئولیتی را عهده دار نمی باشد .

6-    حداکثر تاخیربا عذر موجه برای ورود به جلسه امتحان 5 دقیقه بوده ، پس از آن درب سالن بسته خواهد شد .

 

نکات قابل توجه دانشجویان گرامی جهت تکمیل پاسخنامه امتحانات

  • جهت تکمیل پاسخنامه حتما" از مداد مشکی نرم و پررنگ استفاده نمایید.
  • از تا خوردن و کثیف شدن برگ پاسخنامه جدا" خودداری نمایید.
  • به منظور جلوگیری از هر گونه خطا در خواندن پاسخنامه توسط رایانه ،از باقی گذاشتن اثرات ناشی از پاک نمودن پرهیز شود.
  • از آنجایی که به هر سئوال فقط یک جواب تعلق می گیرد ، در صورتی که بیش از یک جواب به سئوالی داده شود هیچ کدام از گزینه ها را رایانه قبول نخواهد کرد .
  • از آنجایی که رایانه تنها بر اساس شماره دانشجویی اقدام به تصحیح پاسخنامه می نماید ،  در مورد نحوه پر نمودن قسمت مربوط به شماره دانشجویی و شماره درس توجه فرمائید و در صورت ابهام با مراقبین جلسه امتحان مشورت نمایید .

 

 

نکته مهم:

دانشجو پس از رویت نمره، تا 48 ساعت فرصت دارد اعتراض خود در را سیستم سما ثبت نماید.

 

تغییر تاریخ امتحانات پایان نیمسال:
 

به منظور مشارکت دانشجویان در برنامه امتحانی نماینده دانشجویان تا دو هفته پس از حذف اضطراری  (بر اساس تقویم دانشگاهی) مهلت دارند تا با رعایت شروط زیر نسبت به تغییر برنامه امتحانی اقدام نمایند :

1- 70 درصد دانشجویان درس مورد نظر با تغییر تاریخ موافق باشند و 30 درصد بقیه دانشجویان در روز پیشنهادی، امتحان همزمان نداشته باشند و تاریخ جدید در بازه ی امتحانات دانشکده باشد.

- پیشنهادات مکتوب دانشجویان ظرف مدت یک هفته بررسی و نتیجه به دانشجویان از طریق آموزش اعلام می گردد. سپس نسبت به ثبت تاریخ جدید امتحان در سیستم سما و وب دانشکده اقدام می شود .

-  در صورت بروز حوادث غیر مترقبه ، هر گونه تغییر اجباری امتحانات، از طریق پیامک  به دانشجویان اعلام می گردد.

            

  تماس با دانشکده بهداشت

نمابر دانشکده:  55540111 - 031 

شماره آموزش دانشکده: داخلی 3645- 3839

آدرس پستی: کاشان ، بلوار پزشک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، دانشکده بهداشت

                                                                     

              تاریخ آخرین ویرایش:تیرماه 99

 

 

   
جشنواره پرتال