دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:18:35 PM 1399 / 05 / 15
 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
سمینارهای علمی دانشجویی گروه آموزشی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت


 

بیست و یکمین سمینار علمی دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای

11 تیر 97 - ساعت 8 الی 13

برنامه همایش و لیست مقالات

پوستر همایش

 


آرشیو سمینارهای برگزار شده

 
تاریخ به روز رسانی: تیر 97
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر