دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3:26:29 AM 1396 / 11 / 30
 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
سمینارهای علمی دانشجویی گروه آموزشی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت


بیستمین سمینار علمی دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ایمهر 92

13تیر 96 - ساعت 8 الی 12

برنامه همایش و لیست مقالات

پوستر همایش

 

 


آرشیو سمینارهای برگزار شده

 
تاریخ به روز رسانی:مرداد 96
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر