دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:14:01 PM 1399 / 05 / 15
 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
سمینار علمی دانشجویی گروه آموزشی بهداشت عمومی دانشکده بهداشت

 


سی و ششمین سمینار علمی دانشجویی بهداشت عمومی دانشکده بهداشت

دبیر علمی: مهندس محمد صباحی بیدگلی

مکان: آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

       زمان: یکشنبه  8 بهمن 1396 ساعت8:00 لغایت 12:00

پوستر همایش

برنامه همایش و لیست مقالات 

 
 

 

تاریخ به روز رسانی: دی 96

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر