دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:36:46 AM 1396 / 09 / 23
 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
سمینار علمی دانشجویی گروه آموزشی بهداشت عمومی دانشکده بهداشت

 


سی و پنجمین سمینار علمی دانشجویی بهداشت عمومی دانشکده بهداشت

دبیر علمی: دکتر علی فخری

دبیر اجرایی: طیبه سادات جدی

مکان: آمفی تئاتر دانشکده بهداشت

چهارشنبه 6 بهمن 1395  ساعت 8:00 لغایت 12:00

پوستر همایش

برنامه همایش و لیست مقالات 

 
 

 

تاریخ به روز رسانی:مرداد 96

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی