دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:46:54 AM 1396 / 01 / 09
 

روش های انجام خدمات کتابخانه
 
              فرآیند عضویت
              فرایند امانت کتاب
              فرایند آماده سازی کتاب
              فرایند سفارش نشریات فارسی
              فرایند خرید مجلات لاتین
              فرایند خرید منابع الکترونیکی
              فرایند خرید کتاب
              فرایند پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی
              فرایند فهرست نویسی کتاب
              فرایند سفارش و خرید CD
 
 
 
روش های انجام خدمات آموزش
 
             فرایند ثبت نام دانشجویان دوره روزانه
              فرایند ثبت نام دانشجویان دوره شبانه
             فرایند درخواست میهمانی
             فرایند درخواست انتقالی
             فرایند تسویه حساب دانشجویان روزانه
             فرایند تسویه حساب دانشجویان شبانه   

            شیوه نامه نقل و انتقال

 

فرآیند انتخاب موضوع پایان نامه

فرآیند اجرای طرح تحقیقاتی و پایان نامه

فرآیند دفاع از پایان نامه 

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: اسفند 1395

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی

علم سنجی