دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:27:50 PM 1399 / 05 / 18
 


م‍ق‍الات‌ دوازدهمین س‍م‍ی‍ن‍ار دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ حرفه ای

 
بررسی میزان اختلال استرس پس از تروما ناشی ازحادثه شغلی در کارخانه ایران غلتک کاشان 1389

          دکتر مسعود مطابی – مینا یوسفی –الهه سلطانی محمدی

بررسی فراوانی اختلال خواب ،افسردگی و مشکلات گوارشی در روزکاران و شیفت کاران شرکت گرانیت بهرام کاشان در بهار 1389

          آقای دکتر صابری ، آقای مهندس موسوی ، فرشته قربانی ،سیده اعظم موسوی

بررسی مقایسه شاخص های اسپیرومتری در کارگران جوشکار و پرسکار در کارخانه بوذرجمهر کاشان سال 89

          دکتر حسن الماسی ، مهندس غلام عباس موسوی ، ملیحه سازنده ، سمیرا فضل اللهی ، راضیه سعید

بررسی مسایل ارگونومیکی و اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران شرکت فرش پاوان در سال 1389

          آقای مهندس عباس بهرامی ، آقای مهندس غلام عباس موسوی ، علیرضا ملا خداداد ، اصغر گمار، سید امیر طباطبایی ، موسی الرضا منصوری فرد

بررسی میزان ابعاد فرسودگی شغلی در تحویل داران بانک های دولتی کاشان در بهار سال 89

          سرکار خانم مهندس حنانی ، جناب آقای مهندس گیلاسی، زهره حاجی پور ، زهرا اسدی ، مریم نیک اختر

ارزیابی ریسک به روش FMEA در شرکت هامون نایژه کاشان در سال 1389

         آقای دکتر مطلبی ، علی یاری ، اسماعیل خدا پرست ، مهدی مهدوی متین

بررسی شیوع بیماری های شغلی کارگران چاپخانه انتشارات اسلامی شهر قم در سال 89

         سرکار خانم میترا حنانی ، آقای مهندس محمدرضا گیلاسی ، داود کمالی حامی

بررسی وضعیت ارگونومی و ناراحتیهای اسکلتی –عضلانی در شرکت جهان ترمز کاشان سال 1389

          جناب آقای مهندس عباس بهرامی، آقای سید غلام عباس موسوی ، شهناز کردستانی ، حلیمه نیکونهاد

بررسی استرس در کارگران کارخانه توری کاشان در سال 1388

         آقای دکتر صابری ، آقای مهندس موسوی ، عمار سلیمی راد، تیمور فرهادی ، مسلم ممبینی

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر