دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

11:35:15 PM 1397 / 09 / 23
 


دانشکده بهداشت

لیست و شماره دروس

ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 98 -97

کارشناسی بهداشت عمومی

کارشناسی بهداشت حرفه ای

کارشناسی بهداشت محیط

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

کارشناسی ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

دکتری بهداشت محیط

لیست دروس گروه معارف اسلامی

برنامه گروه تربیت بدنی

 

 

تماس با دانشکده بهداشت

نمابر دانشکده:  55540111 - 031 

شماره آموزش دانشکده: 55545155 - 031

آدرس پستی: کاشان ، بلوار پزشک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، دانشکده بهداشت

 تاریخ آخرین ویرایش: شهریور 97

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر