دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:17:59 AM 1400 / 05 / 12
 

 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر روح اله دهقانی قهنویه
 - عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت محیط

 

روح اله  دهقانی قهنویه
 

مدرک تحصیلی : حشره شناسی پزشکی 
رشته تخصصی: دکتری تخصصی
نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
مرتبه علمی : استاد
آدرس پست الکترونیکی :
dehghani_r@kaums.ac.ir

 

Rouhullah Dehghani
Department of Environmental Health Eng. 
Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

 رزومه:

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

  اسلاید:

  

مقالات

برنامه هفتگی

 

 

 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم 400-99 آقای دکتر دهقانی

 

ساعت

 

روز

 

10-8

12-10

14-12

16-14

 

شنبه

 

گروه

مشاوره دانشجویان غیرحضوری 09133610919

دفتر گروه

طرح تحقیقاتی

 

یکشنبه

 

اپیدمیولوژی محیط (ارشد)

مدیریت بهداشت محیط (کارشناسی)

دفتر گروه

دفتر گروه

 

 

دوشنبه

مشاوره دانشجویان غیرحضوری 09133610919

طرح تحقیقاتی

دفتر گروه

طرح تحقیقاتی

 

 

سه شنبه

مشاوره دانشجویان غیرحضوری 09133610919

طرح تحقیقاتی

دفتر گروه

طرح تحقیقاتی

 

 

چهارشنبه

گروه

ارزیابی اثرات (ارشد)

طرح تحقیقاتی

دفتر گروه 
 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مهر 98