دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:01:14 PM 1398 / 06 / 24
 

 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر روح اله دهقانی قهنویه
 - عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت محیط

 

روح اله  دهقانی قهنویه
 

مدرک تحصیلی : حشره شناسی پزشکی 
رشته تخصصی: دکتری تخصصی
نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
مرتبه علمی : استاد
آدرس پست الکترونیکی :
dehghani_r@kaums.ac.ir

 

Rouhullah Dehghani
Department of Environmental Health Eng. 
Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

 رزومه:

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

  اسلاید:

  

مقالات

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی دکتر روح اله دهقانی

 نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

شنبه

اصول اپیدمیولوژی

دفتر مجله و گروه

دفتر مجله و گروه

دفتر مجله و گروه

یکشنبه

دفتر مجله و گروه

دفتر مجله و گروه

دفتر مجله و گروه

دفتر مجله و گروه

دوشنبه

دفتر مجله و گروه

دفتر مجله و گروه

دفتر مجله و گروه

دفتر مجله و گروه

سه شنبه

دفتر مجله و گروه

دفتر مجله و گروه

روش های مبارزه با ناقلین

دفتر مجله و گروه

چهارشنبه

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

دفتر مجله و گروه

دفتر مجله و گروه

دفتر مجله و گروه

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 تاریخ آخرین ویرایش: فروردین98

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر