دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:52:50 PM 1396 / 05 / 25
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر روح اله دهقانی قهنویه
 - عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت محیط

 

روح اله  دهقانی قهنویه
 

مدرک تحصیلی : حشره شناسی پزشکی 
رشته تخصصی: دکتری تخصصی
نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
مرتبه علمی : استاد
آدرس پست الکترونیکی :
dehghani_r@kaums.ac.ir

 

Rouhullah Dehghani
Department of Environmental Health Eng. 
Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

 رزومه:

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

  اسلاید:

  

مقالات

برنامه کلاسی

برنامه هفتگی نیمسال دوم 96-95 آقای دکتر روح اله دهقانی

ساعت

روز

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

مرکز تحقیقات، دفتر مجله و گروه

مرکز تحقیقات، دفتر مجله و گروه

 

 

 

یکشنبه

مرکز تحقیقات، دفتر مجله و گروه

اصول اپیدمیولوژی

ک3

 

 

دوشنبه

اکولوژی محیط

کلاس ارشد

حشره شناسی پزشکی (عمومی)

13-10

 

 

سه شنبه

مرکز تحقیقات، دفتر مجله و گروه

مرکز تحقیقات، دفتر مجله و گروه

 

روش های مهندسی مبارزه با ناقلین ک3

چهارشنبه

مرکز تحقیقات، دفتر مجله و گروه

مرکز تحقیقات، دفتر مجله و گروه

 

 

پنجشنبه

مرکز تحقیقات، دفتر مجله و گروه

مرکز تحقیقات، دفتر مجله و گروه

 

 

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 1396

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی

علم سنجی