دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

2:07:25 AM 1399 / 11 / 04
 

 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر روح اله دهقانی قهنویه
 - عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت محیط

 

روح اله  دهقانی قهنویه
 

مدرک تحصیلی : حشره شناسی پزشکی 
رشته تخصصی: دکتری تخصصی
نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
مرتبه علمی : استاد
آدرس پست الکترونیکی :
dehghani_r@kaums.ac.ir

 

Rouhullah Dehghani
Department of Environmental Health Eng. 
Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

 رزومه:

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

  اسلاید:

  

مقالات

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی دکتر روح اله دهقانی 

نیمسال اول سالتحصیلی 99- 98

ساعت

روز

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

شنبه

دفتر مجله و گروه

دفتر مجله و گروه

دفتر مجله و گروه

دفتر مجله و گروه

کارگاه مقاله نویسی

ک2

یکشنبه

روش تحقیق

کلاس ارشد

سم شناسی محیط

سالن سهراب

دفتر مجله و گروه

دفتر مجله و گروه

----

دوشنبه

اپیدمیولوژی محیط

ک3

دفتر مجله و گروه

دفتر مجله و گروه

پاتولوژی جغرافیایی ساعت15-13

 

حشره شناسی پزشکی

ساعت 15-18

سه شنبه

اکولوژی محیط

ک6

دفتر مجله و گروه

دفتر مجله و گروه

دفتر مجله و گروه

 

----

چهار شنبه

دفتر مجله و گروه

دفتر مجله و گروه

دفتر مجله و گروه

اصول اپیدمیولوژی

ک6

 

----

 
 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مهر 98

   

جشنواره پرتال