دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

12:21:38 PM 1396 / 05 / 26
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر مسعود مطلبی
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

مسعود مطلبی کاشانی

  مدرک تحصیلی : دکتری 
  رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
  نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : دانشیار
  آدرس پست الکترونیکی:

motallebi_m@kaums.ac.ir

       

Masoud Motalebi Kashani

Department of Occupational Health

Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

       

 رزومه:  

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

تهویه صنعتی

  صدا و ارتعاش

مهندسی فاکتورهای انسانی:

 مقالات:

   

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی دکتر مسعود مطلبی -  نیمسال دوم 96-1395 

ایام هفته

10-8

12-10

15-13

شنبه

گروه بهداشت حرفه ای

مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویان

شاهد وایثارگر

یکشنبه

 

تهویه صنعتی
کلاس 5

کارشناسی بهداشت حرفه ای

تهویه صنعتی
کلاس 5

کارشناسی بهداشت حرفه ای

مشاوره دانشجویان ارشد

دوشنبه

 

صدا و ارتعاش درمحیط کار

کلاس 4

صدا و ارتعاش درمحیط کار

کلاس 4

گروه بهداشت حرفه ای

سه شنبه

 

شناخت فنون صنعتی-ک5

آزمایشگاه صدا

ایمنی در محیط کار 2

کلاس 4

مشاوره دانشجویان ارشد

چهار شنبه

 

گروه بهداشت حرفه ای

کارآموزی دانشجویان

کارآموزی دانشجویان

پنج شنبه

 

کلاس های فرهنگی

گروه بهداشت حرفه ای

_

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 96

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی

علم سنجی