دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:06:48 PM 1397 / 07 / 23
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر مسعود مطلبی
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

مسعود مطلبی کاشانی

  مدرک تحصیلی : دکتری 
  رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
  نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : دانشیار
  آدرس پست الکترونیکی:

motallebi_m@kaums.ac.ir

       

Masoud Motalebi Kashani

Department of Occupational Health

Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

       

 رزومه:  

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

تهویه صنعتی

  صدا و ارتعاش

مهندسی فاکتورهای انسانی:

 مقالات:

   

برنامه هفتگی نیمسال اول 97-1396  دکتر مسعود مطلبی

ایام هفته

10-8

12-10

15-13

شنبه

گروه بهداشت حرفه ای

کنترل آلودگی هوا

کلاس دانشجویان ارشد محیط

مشاوره دانشجویان

شاهد وایثارگر

یکشنبه

 

ارگونومی 1-کلاس 4

کارشناسی بهداشت حرفه ای

حوداث ناشی از کار

کلاس دانشجویان ارشد HSE

مشاوره دانشجویان ارشد

دوشنبه

 

ارگونومی 2-کلاس 6

کارشناسی بهداشت حرفه ای

مدیریت بهداشت حرفه ای

کلاس دانشجویان ارشد HSE

ارگونومی 2-واحد عملی

کارشناسی بهداشت حرفه ای

سه شنبه

 

گروه بهداشت حرفه ای

 

اخلاق حرفه ای

کلاس 6

مشاوره دانشجویان

چهار شنبه

 

امور پژوهشی

امور پژوهشی

امور پژوهشی

پنج شنبه

 

گروه بهداشت حرفه ای

گروه بهداشت حرفه ای

_

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 تاریخ آخرین ویرایش: بهمن 96

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر