دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

11:07:25 AM 1398 / 01 / 03
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مهندس میترا حنانی  
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

    میترا حنانی

 مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
 رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
 نوع استخدام: هیات علمی رسمی تمام وقت 
 مرتبه علمی : مربی 
آدرس پست  الکترونیکی:

  hannani_m@kaums.ac.ir 

 

 Mitra Hannani          

Department of Occupational Health

Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

 رزومه

 

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

مقالات:

 

 

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی اساتید نیمسال اول 98-1397

خانم مهندس حنانی

ایام هفته

10-8

12-10

15-12

شنبه

مشاوره کار آموزی

مشاوره کار آموزی

مشاوره کار آموزی

یکشنبه

 

ایمنی محیط کار 1

ک 3

ایمنی محیط کار 1

ک 3

مشاوره دانشجویان

دوشنبه

 

کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای

ک 5

بهداشت پرتوها

ک 2

گروه بهداشت حرفه ای

سه شنبه

 

اخلاق حرفه ای

ک 5 

بهداشت و حفاظت پرتوها

ک1

مشاوره دانشجویان ارشد(پایان نامه)

چهار شنبه

 

گروه بهداشت حرفه ای

مدیریت حریق

کHSE

بهداشت پرتوها

آزمایشگاه

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: آبان 97

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر