دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:09:42 PM 1397 / 07 / 23
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر حمیدرضا صابری
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

حمیدرضا صابری 
 
 
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 
 رشته تخصصی: طب کار
 نوع استخدام : هیات علمی پیمانی تمام وقت 
 مرتبه علمی : دانشیار
 آدرس پست الکترونیکی :

saberi_hr@kaums.ac.ir 

Saberi HR        

Department of Occupational Health

Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

 رزومه:

 طرح درس

 

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

 

مقالات:
 

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 دکتر حمید رضا صابری

ایام هفته

10-8

12- 10

14-12

شنبه

حضور در گروه

حضور در گروه

حضور در گروه

یکشنبه

مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویی

دوشنبه

حضور در صنعت

حضور در گروه

حضور در گروه

سه شنبه

کمکهای اولیه

فیزیولوژی - آناتومی

فیزیولوژی - آناتومی

چهار شنبه

اپیدمیولوژی بیماریهای شغلی

معاینات شغلی

سم شناسی

پنج شنبه

ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

-------------------

 
 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

تاریخ آخرین ویرایش: دی 96

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر