دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

12:26:43 PM 1396 / 05 / 26
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر حمیدرضا صابری
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت حرفه ای

حمیدرضا صابری 
 
 
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 
 رشته تخصصی: طب کار
 نوع استخدام : هیات علمی پیمانی تمام وقت 
 مرتبه علمی : دانشیار
 آدرس پست الکترونیکی :

saberi_hr@kaums.ac.ir 

Saberi HR        

Department of Occupational Health

Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

 رزومه:

 طرح درس

 

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

 

مقالات:
 

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی دکترحمید رضا صابری-  نیمسال دوم سالتحصیلی 96-95

ایام هفته

10-8

12- 10

14-12

شنبه

حضور در گروه

حضور در گروه

حضور در گروه

یکشنبه

مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویی

دوشنبه

بیماریهای شغلی – کلاس 5

حضور در گروه

حضور در گروه

سه شنبه

آشنایی با صنایع و شناخت ...

بهداشت مدارس – نیمه دوم

فیزیوپاتولوژی بیماریها - پیراپزشکی

فیزیوپاتولوژی بیماریها-  پیراپزشکی

چهار شنبه

حضور در گروه

بیماری شناسی- پیراپزشکی

حضور در گروه

پنج شنبه

ژورنال کلاب

ژورنال کلاب

-------------------

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 96

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی

علم سنجی