دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3:41:17 AM 1396 / 05 / 27
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر غلامرضا مصطفایی
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت محیط

 

غلامرضا مصطفایی 
 

مدرک تحصیلی: دکتری Ph.D 

رشته تخصصی: مدیریت محیط زیست
نوع استخدام: هیات علمی رسمی تمام وقت 
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی :

mostafai_gr@kaums.ac.ir 

GholamReza Mostafaii
Department of Environmental Health Eng.
Kashan university of medical sciences, Kashan, Iran

 رزومه:

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

مقالات:

 

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی دکتر مصطفایی - نیمسال دوم 1396-1395

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

شنبه

امور اداری

دفتر

مشاوره دانشجویان

دفتر

یکشنبه

شیمی محیط (نیمه اول)

مواد زائد جامد شهری (نیمه دوم)

ک2

مکانیک سیالات

ک2

دفتر

دوشنبه

مواد زائد جامد شهری

ک2

مدیریت مواد زائد جامد

کلاس ارشد

دفتر

سه شنبه

پیگیری امور خارج دانشکده

مشاوره دانشجویان شاهد

جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

چهارشنبه

امور اداری

دفتر

پیگیری امور خارج دانشکده

دفتر

پنج شنبه

امور اداری

دفتر

دفتر

مشاوره دانشجویان

-

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 96

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی

علم سنجی