دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:25:09 AM 1397 / 11 / 29
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر غلامرضا مصطفایی
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت محیط

 

غلامرضا مصطفایی 
 

مدرک تحصیلی: دکتری Ph.D 

رشته تخصصی: مدیریت محیط زیست
نوع استخدام: هیات علمی رسمی تمام وقت 
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی :

mostafai_gr@kaums.ac.ir 

GholamReza Mostafaii
Department of Environmental Health Eng.
Kashan university of medical sciences, Kashan, Iran

 رزومه:

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

مقالات:

 

برنامه هفتگی

برنامه  هفتگی دکتر مصطفایی نیمسال اول1398-1397

ایام هفته

10-8

12-10

16-12

شنبه

اموراداری

دفتر                

مشاوره دانشجویان

دفتر

یکشنبه  

 

هیدرولیک

کلاس 1

دفتر

مشاوره دانشجویان

دفتر

دوشنبه

 

کاربرد روشهای پیشرفته دستگاهی درآنالیز

تئوری

کاربرد روشهای پیشرفته دستگاهی در آنالیز

عملی

دفتر

سه شنبه

 

گند زداها

کلاس 3

دفتر

 

جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

چهار شنبه

 

دفتر

 

پیگیری امور خارج از دانشکده

دفتر

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: آبان 97

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر