دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

12:55:25 PM 1399 / 11 / 09
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر غلامرضا مصطفایی
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت محیط

 

غلامرضا مصطفایی 
 

مدرک تحصیلی: دکتری Ph.D 

رشته تخصصی: مدیریت محیط زیست
نوع استخدام: هیات علمی رسمی تمام وقت 
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی :

mostafai_gr@kaums.ac.ir 

GholamReza Mostafaii
Department of Environmental Health Eng.
Kashan university of medical sciences, Kashan, Iran

 رزومه:

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

مقالات:

 

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی دکتر غلامرضا مصطفایی

                                                        نیمسال اول سالتحصیلی 99-98                                                                    

ایام هفته

10-8

12-10

16-12

شنبه

اموراداری

دفتر

پیگیری امور دانشکده

دفتر

یکشنبه  

 

هیدرولیک

کلاس 2

کاربرد روشهای پیشرفته دستگاهی

کلاس ارشد

پیگیری امور آموزشی

دوشنبه

 

شیمی محیط

کلاس 4

دفتر

دفتر

سه شنبه

 

دفتر

امور اداری ستاد

دفتر

چهار شنبه

 

پیگیری امور اداری

دفتر

دفتر

 
 
 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مهر 98

 

   

جشنواره پرتال