دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:10:32 PM 1398 / 06 / 24
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر غلامرضا مصطفایی
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت محیط

 

غلامرضا مصطفایی 
 

مدرک تحصیلی: دکتری Ph.D 

رشته تخصصی: مدیریت محیط زیست
نوع استخدام: هیات علمی رسمی تمام وقت 
مرتبه علمی: دانشیار
آدرس پست الکترونیکی :

mostafai_gr@kaums.ac.ir 

GholamReza Mostafaii
Department of Environmental Health Eng.
Kashan university of medical sciences, Kashan, Iran

 رزومه:

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

مقالات:

 

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی دکتر غلامرضا مصطفایی

نیمسال دوم سالتحصیلی 98-1397

ایام هفته

10- 8

12- 10

12-16

شنبه

اموراداری

دفتر

پیگیری امور دانشکده

دفتر

یکشنبه

امور اداری

دفتر

مدیریت جامع پسماند

دانشکده بهداشت(کلاس دکتری)

پیگیری امور آموزشی

دوشنبه

مکانیک سیالات

دانشکده بهداشت(کلاس4)

مکانیک سیالات

دانشکده بهداشت(کلاس6)

بهداشت محیط (1)

دانشکده بهداشت(کلاس5)

سه شنبه

دفتر

مواد زائد جامد

دانشکده بهداشت(کلاس5)

مواد زائد جامد

دانشکده بهداشت(کلاس5)

چهارشنبه

پیگیری امور اداری

مدیریت مواد زائد

دانشکده بهداشت(کلاس ارشد)

دفتر

 
 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: فروردین 98

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر