دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:17:57 PM 1399 / 05 / 15
 

دکتر عبداله امیدی - عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت عمومی و آمار حیاتی

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

عبداله  امیدی 
 
  
مدرک تحصیلی : دکتری 

  رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
  نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : استادیار 
  آدرس پست الکترونیکی : omidi_a@kaums.ac.ir 

 رزومه:

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

مقالات:

برنامه کلاسی

   

 
 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 92-91

  برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 دانشکده بهداشت

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر