دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

12:24:37 PM 1396 / 05 / 26
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
یداله رمضانی
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت عمومی و آمار حیاتی

 

 یداله  رمضانی 
 
 
 
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 
  رشته تخصصی: آموزش بهداشت
  نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : مربی 
  آدرس پست الکترونیکی :

ramezani_y@kaums.ac.ir 

    Y Ramezani

Department of Biostatistics and Public Health, Faculty of Health
 Kashan University of Medical Sciences, Kashan, I. R. Iran

رزومه

   سامانه علم سنجی

 

 طرح درس
     
بهداشت 1   
      بهداشت عمومی 
      اصول و کلیات خدمات بهداشتی

      آموزش بهداشت و ارتباطات

 

مقالات:

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی مهندس یداله رمضانی نیمسال دوم 96-95

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

شنبه

انـجام امــــور اداری یـــــا مـــــرخــــصی

 

یکشنبه

 

-

مــراجـعه و مشاوره دانشجــویان

30: 13- 30: 11

دوشنبه

کلاس آموزش بهداشت

کلاس فیلد کارآموزی

کلاس فیلد کارآموزی

سه شنبه

جلسه گروه آموزشی

یا مشاوره دانشجویان

کلاس کارآموزی بهداشت

کلاس کارآموزی بهداشت

یا جلسه شورای دانشکده

چهار شنبه

مشاوره دانشجویان

کلاس کارآموزی بهداشت

کلاس کارآموزی بهداشت

پنج شنبه

انــجام امــور پــژوهشی یا مــرخصی

 
 کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 96

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی

علم سنجی