دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:01:54 PM 1396 / 07 / 25
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
سید غلامعباس موسوی 
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی

سید غلامعباس  موسوی 
   
  مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 
  رشته تخصصی: آمار حیاتی
  نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : مربی 
  آدرس پست الکترونیکی : moosavi_ga@kaums.ac.ir 

 رزومه:

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

 

مقالات:

برنامه هفتگی

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 
تاریخ ویرایش: مرداد 96

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی