دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:01:48 PM 1399 / 05 / 15
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
سید غلامعباس موسوی 
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی

سید غلامعباس  موسوی 
   
  مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 
  رشته تخصصی: آمار حیاتی
  نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : مربی 
  آدرس پست الکترونیکی : moosavi_ga@kaums.ac.ir 

 رزومه:

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

 

مقالات:

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی مهندس موسوی

نیمسال دوم سالتحصیلی98-97

ایام هفته

 

8-10

10-12

12-14

14-16

شنبه

تحقیق

مشاوره

 

تحقیق

یک شنبه

تحقیق

مشاوره

 

تحقیق

دو شنبه

تحقیق

تحقیق

 

تحقیق

سه شنبه

 

آمار

کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

 

دفاع پایان نامه

چهار شنبه

جلسه گروه آمار

آمار حیاتی (1)

کارشناسی بهداشت عمومی

 

آمار حیاتی توصیفی

کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت

 
 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 
تاریخ ویرایش:اردیبهشت 98

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر