دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3:35:17 AM 1396 / 05 / 27
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
سید غلامعباس موسوی 
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی

سید غلامعباس  موسوی 
   
  مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 
  رشته تخصصی: آمار حیاتی
  نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : مربی 
  آدرس پست الکترونیکی : moosavi_ga@kaums.ac.ir 

 رزومه:

 طرح درس

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

 

مقالات:

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی  مهندس سید غلامعباس موسوینیمسال دوم تحصیلی 96 95

 

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

شنبه

 

مطالعه و پژوهش

مشاوره

 

-

آمار

پرستاری

-

یک شنبه

 

مطالعه و پژوهش

مشاوره

 

-

-

-

دو شنبه

 

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

-

-

-

سه شنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

-

آمار

کارشناسی ارشد بیوشیمی

آمار توصیفی (1)

چهار شنبه

آمار حیاتی(2)

بهداشت عمومی

مشاوره

 

-

-

-

پنج شنبه

مطالعه و جلسه

-

-

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی 

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 
تاریخ ویرایش: مرداد 96

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی

علم سنجی