دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

3:24:19 AM 1396 / 11 / 30
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
محمد صباحی بیدگلی - عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت عمومی

 

 محمد صباحی بیدگلی 

  مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 
  رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
  نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : مربی 
  آدرس پست الکترونیکی : sabahibidgoli@kaums.ac.ir  

 رزومه:

 طرح درس
    
مدیریت و نظارت درمراکزبهداشتی درمانی کشور      
 

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

مقالات:

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی نیمسال اول تحصیلی 97 –96 مهندس محمد صباحی

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

شنبه

-

-

-

یک شنبه

-

-

-

دو شنبه

جلسه شورای آموزشی گروه

مشاوره دانشجویی

-

سه شنبه

-

اصول و مبانی مدیریت ( HSE  )

مشاوره دانشجویی

چهار شنبه

-

-

-

پنج شنبه

-

-

-

 
 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 

به روز رسانی: مهرماه 1396

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر