دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:28:52 PM 1398 / 06 / 24
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
محمد صباحی بیدگلی - عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت عمومی

 

 محمد صباحی بیدگلی 

  مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 
  رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
  نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : مربی 
  آدرس پست الکترونیکی : sabahibidgoli@kaums.ac.ir  

 رزومه:

 طرح درس
    
مدیریت و نظارت درمراکزبهداشتی درمانی کشور      
 

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

مقالات:

برنامه هفتگی

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 

به روز رسانی:  شهریور  1398 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر