دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:45:24 PM 1396 / 05 / 25
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
محمد صباحی بیدگلی - عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت عمومی

 

 محمد صباحی بیدگلی 

  مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 
  رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
  نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : مربی 
  آدرس پست الکترونیکی : sabahibidgoli@kaums.ac.ir  

 رزومه:

 طرح درس
    
مدیریت و نظارت درمراکزبهداشتی درمانی کشور      
 

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

مقالات:

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی  مهندس محمد صباحی نیمسال دوم96-95

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

شنبه

               بیمارستان

یکشنبه

مدیریت بیمارستان و رفتار سازمانی

                              بیمارستان

مدیریت و ارتقاء کیفیت

دوشنبه

بیمارستان

                             بیمارستان

سه شنبه

شورای آموزشی دانشکده

                              بیمارستان

چهار شنبه

                   بیمارستان

پنج شنبه

                  بیمارستان

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 

به روز رسانی: اسفند 1395

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی

علم سنجی