دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:20:22 PM 1398 / 06 / 29
 

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
محمدباقر میران زاده 
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت محیط

 

 محمد باقر میران زاده 
 

  مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 
  رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
  نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : استاد
  آدرس پست الکترونیکی :

miranzadeh_mb@kaums.ac.ir 

   

MB Miranzadeh

Department of Environmental Health Eng. 

Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

 رزومه:

    

 طرح درس
 

 

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

مقالات:
 

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی دکتر میران زاده

نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

شنبه

گروه

سیستم های جمع آوری فاضلاب

(کارشناسی95)

گروه

سیستم های جمع آوری فاضلاب(کارشناسی95)

یکشنبه

 

گروه

مشاوره

تصفیه فاضلاب

(کارشناسی 95)

گروه

دوشنبه

طرح تحقیقاتی

بهداشت محیط(2)

گروه

 

گروه

سه شنبه

گروه

روش های نوین تصفیه فاضلاب(دکترا97)

گروه

گروه

چهارشنبه

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست(ارشد97)

گروه

گروه

طرح تحقیقاتی

 

 

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

  

 تاریخ آخرین ویرایش: فروردین 98

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر