دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

12:22:47 PM 1396 / 05 / 26
 

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
محمدباقر میران زاده 
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت محیط

 

 محمد باقر میران زاده 
 

  مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 
  رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
  نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : استاد
  آدرس پست الکترونیکی :

miranzadeh_mb@kaums.ac.ir 

   

MB Miranzadeh

Department of Environmental Health Eng. 

Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

 رزومه:

    

 طرح درس
 

 

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

مقالات:
 

برنامه کلاسی

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم 96-95 آقای دکتر میران زاده

ساعت

روز

10-8

12-10

14-12

16-14

شنبه

گروه

مشاوره

گروه

-

یکشنبه

طرح تحقیقاتی

گروه

گروه

-

دوشنبه

بهداشت محیط 2 (عمومی)

نیمه اول

ک 5

مشاوره

طرح تحقیقاتی

مدیریت فاضلاب در اجتماعات کوجک

کلاس ارشد

سه شنبه

گروه

گروه

طرح تحقیقاتی

تصفیه فاضلاب

ک3

چهارشنبه

گروه

جمع آوری فاضلاب

ک 2

کتابخانه

جمع آوری فاضلاب

ک 2

پنجشنبه

شورای آموزشی دانشکده

جلسه گروه

-

-

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

  

 تاریخ آخرین ویرایش: بهمن 1395

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی

علم سنجی