دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:39:39 PM 1399 / 05 / 15
 

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
محمدباقر میران زاده 
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت محیط

 

 محمد باقر میران زاده 
 

  مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 
  رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
  نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : استاد
  آدرس پست الکترونیکی :

miranzadeh_mb@kaums.ac.ir 

   

MB Miranzadeh

Department of Environmental Health Eng. 

Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

 رزومه:

    

 طرح درس
 

 

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

مقالات:
 

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی دکتر میران زاده

نیمسال اول  سالتحصیلی 99- 98

ساعت

روز

10-8

12-10

14-12

16-14

شنبه

گروه

گروه

دفتر گروه

طرحتحقیقاتی

یکشنبه

مشاوره

بهره برداری و نگهداری

دفتر گروه

دفتر گروه

 

دوشنبه

مدیریت بهداشت محیط HSE

طرح تحقیقاتی

دفتر گروه

دفتر گروه

سه شنبه

مشاوره

طراحی تصفیه خانه فاضلاب

دفتر گروه

دفتر گروه

چهار شنبه

گروه

روش های فرآورش و دفع لجن

دفتر گروه

دفتر گروه

 
 

 

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

  

 تاریخ آخرین ویرایش: مهر 98

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر