دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:42:03 AM 1398 / 01 / 03
 

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
محمدباقر میران زاده 
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت محیط

 

 محمد باقر میران زاده 
 

  مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 
  رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
  نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : استاد
  آدرس پست الکترونیکی :

miranzadeh_mb@kaums.ac.ir 

   

MB Miranzadeh

Department of Environmental Health Eng. 

Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

 رزومه:

    

 طرح درس
 

 

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

مقالات:
 

برنامه کلاسی

 

برنامه هفتگی نیمسال اول98-97 آقای دکتر میران زاده

 

ساعت

روز

10-8

12-10

16-14

شنبه

مشاوره

طراحی تصفیه خانه فاضلاب

گروه

یکشنبه

طرح تحقیقاتی

گروه

گروه

دوشنبه

میکروبیولوژی پیشرفته PhD

گروه

گروه

سه شنبه

گروه

بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب

گروه

چهارشنبه

روش های فرآورش و دفع لجن

مشاور

طرح تحقیقاتی

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

  

 تاریخ آخرین ویرایش: آبان 97

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر