دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:23:59 PM 1398 / 06 / 24
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر داورخواه ربانی
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت محیط

 دکتر داورخواه ربانی 
 
 
  
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 
  رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
  نوع استخدام : عضو هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : دانشیار
  آدرس پست الکترونیکی :

d-rabbani@kaums.ac.ir 

 

Davarkhah Rabbani

Department of Environmental Health Eng.

Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

 

 

 رزومه:

 طرح درس کارشناسی:

طرح درس کارشناسی ارشد:

 

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

مقالات:
 

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی دکتر داورخواه ربانی

نیمسال دوم سالتحصیلی 98-1397

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

شنبه

پیگیری امور اداری

طرح پژوهشی

طرح پژوهشی

طرح پژوهشی

یکشنبه

-

تصفیه آب کارشناسی

تصفیه آب دکتری

طرح پژوهشی

دوشنبه

انتقال و توزیع آب

انتقال و توزیع آب

نماز ناهار

طرح پژوهشی

سه شنبه

شورای پژوهشی

طراحی تصفیه خانه آب ارشد

نماز ناهار

شورای گروه

طرح پژوهشی

چهارشنبه

ارزیابی اثرات حرفه ای و محیط

مکانیک سیالات بهداشت حرفه ای

مشاوره دانشجویی نماز ناهار

مکانیک سیالات بهداشت حرفه ای

 
 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: فروردین 98

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر