دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

12:48:51 AM 1399 / 11 / 04
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر داورخواه ربانی
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت محیط

 دکتر داورخواه ربانی 
 
 
  
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 
  رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
  نوع استخدام : عضو هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : دانشیار
  آدرس پست الکترونیکی :

d-rabbani@kaums.ac.ir 

 

Davarkhah Rabbani

Department of Environmental Health Eng.

Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

 

 

 رزومه:

 طرح درس کارشناسی:

طرح درس کارشناسی ارشد:

 

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

مقالات:
 

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی  دکتر داور خواه ربانی

نیمسال اول سالتحصیلی  99- 98

ساعت

روز

10-8

12-10

14-12

16-14

شنبه

پیگیری امور اداری

طرح پژوهشی

طرح پژوهشی

 

طرح پژوهشی

یکشنبه

طرح پژوهشی

 

کارگاه تاسیسات شهری

نماز ناهار

 

سیستم های غیرمتعارف تامین وانتقال آب

دوشنبه

مدیریت بهداشت محیطHSE

 

مدیریت کیفیت آّب

نماز ناهار

 

بهره براداری و نگهداری از تاسیسات

سه شنبه

شورای پژوهشی

طرح پژوهشی

کابرد موتورتلمبه

طرح پژوهشی

چهار شنبه

مدیریت توسعه منابع آب

فرآیندها و عملیات

مشاوره دانشجویی نماز ناهار

روش های فرآورش و دفع لجن

 
 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مهر 98

   

جشنواره پرتال