دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:39:44 AM 1398 / 01 / 03
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر داورخواه ربانی
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت محیط

 دکتر داورخواه ربانی 
 
 
  
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 
  رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
  نوع استخدام : عضو هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : دانشیار
  آدرس پست الکترونیکی :

d-rabbani@kaums.ac.ir 

 

Davarkhah Rabbani

Department of Environmental Health Eng.

Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

 

 

 رزومه:

 طرح درس کارشناسی:

طرح درس کارشناسی ارشد:

 

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

مقالات:
 

برنامه کلاسی

برنامه هفتگی دکتر داورخواه ربانی نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

    ساعت

روز

10-8

12-10

14-12

16-14

شنبه

پیگیری امور اداری

طرح پژوهشی

طرح پژوهشی

4-2

طرح پژوهشی

یکشنبه

هیدرولیک تصفیه خانه های اب  و فاضلاب

مدیریت کیفیت اب

 

طرح پژوهشی

دوشنبه

کاربرد موتور تلنبه - پروژ ابرسانی

هیدرولوژی

نماز ناهار

 

بهره برداری - پروژ ابرسانی

سه شنبه

شورای پژوهشی

فراینده و عملیات ها

نماز ناهار

شورای

گروه

برنامه ریزی و مدیریت بهداشت محیط

چهارشنبه

 مدیریت توسعه منابع آب ارشد

روشهای فراورش و دفع لجن

طرح پژوهشی

 

پنچ شنبه

طرح پژوهشی

طرح پژوهشی

-

-

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: آبان 97

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر