دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

12:15:15 PM 1396 / 05 / 26
 


دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دکتر داورخواه ربانی
- عضو هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت محیط

 دکتر داورخواه ربانی 
 
 
  
مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 
  رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
  نوع استخدام : عضو هیات علمی رسمی تمام وقت 
  مرتبه علمی : دانشیار
  آدرس پست الکترونیکی :

d-rabbani@kaums.ac.ir 

 

Davarkhah Rabbani

Department of Environmental Health Eng.

Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

 

 

 رزومه:

 طرح درس کارشناسی:

طرح درس کارشناسی ارشد:

 

 جزوه ها و کتابچه های درسی:

مقالات:
 

برنامه کلاسی

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395  دکتر داورخواه ربانی

    ساعت

روز

10-8

12-10

14-12

16-14

شنبه

پیگیری امور اداری

طرح پژوهشی

طرح پژوهشی

طرح پژوهشی

یکشنبه

طرح پژوهشی

مکانیک سیالات بهداشت حرفه ای

مکانیک سیالات بهداشت حرفه ای

طرح پژوهشی

دوشنبه

کتابخانه مرکزی

هیدرولوژی

نماز ناهار

طرح پژوهشی

سه شنبه

طراحی تصفیه خانه آب ارشد

انتقال و توزیع آب

نماز ناهار

شورای گروه

ارزیابی اثرات

چهارشنبه

انتقال و توزیع آب

-

مشاوره دانشجویی نماز ناهار

طرح پژوهشی

پنچ شنبه

طرح پژوهشی

طرح پژوهشی

-

-

 

  کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

  تقویم دانشگاهی

  برنامه امتحانات دانشکده بهداشت

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: بهمن 1395

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی

علم سنجی