دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:16:47 AM 1399 / 05 / 16
 

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی پیوسته بهدا شت حرفه ای مهر 88  دانشکده بهداشت

 

فایل PDF برنامه کارآموزی

 

 به ارزش 8 واحد

 نوع واحد : کارآموزی در عرصه

هدف: بدست آوردن قابلیت بکارگیری دروس فراگرفته شده در عرصه های صنعتی و معدنی .

الف- برگزاری کلاس توجیهی توسط مدیرگروه در تاریخ1 /7/91 به منظور آشنایی دانشجویان با مقررات و ضوابط کارآموزی. (حضور در این قسمت برای دانشجویان الزامی است.- ساعت 10 تا 11)

برنامه کارآموزی در این بخش شامل 4 قسمت به شرح زیر می باشد :

قسمتA:    2 واحد

  • اخلاق حرفه ای:آشنایی با اصول اخلاق حرفه ای و الزامات آن در محیط کار.
  • نحوه ارتباط با صنعت:آشنایی با اصول کلی چگونگی ارتباط با بخش های مختلف مدیریتی و تولیدیدر محیط کار.

جدول زمانبندی :

قسمتB:  25/1  واحد

-آشنایی با صنایع

-شامل 4 بازدید علمی از صنایع (سیمان کاشان ،سایپا کاشان،فولاد امیر کبیرو...)روزهای یکشنبه از ساعت 8 الی 13و ارائه روندتولید در یک صنعت توسط گروههای 2 نفره دانشجویی،بطور کامل در قالب پاور پوینت .

قسمتC: 25/1  واحد

-آشنایی با اصول نقشه کشی و نقشه خوانی صنعتی ،معماری و تاسیسات صنعتی. (برنامه نرم افزاری اتوکد)

سه شنبه ها از ساعت  14  الی  16  در مرکز کامپیوتر دانشکده .(مدرس:خانم مهندس لیلا سحرخوان)

قسمت D:

- روش تحقیق :25/1  واحد       

برنامه کارگاه روش تحقیق

 

 

ردیف

روز و تاریخ

ساعت

محل برگزاری

موضوع

استاد مربوطه

1

یکشنبه   9/7/91

16-14

.............

کلیات روش تحقیق

مهندس بهرامی

2

یکشنبه  16/7/91

16-14

 

 بررسی متون و بازنگری منابع

مهندس بهرامی

3

یکشنبه   23/7/91

16-14

 

ضوابط انتخاب موضوع

مهندس حنانی

4

یکشنبه 30/7/91

16-14

 

بیان مسئله

دکترمطلبی

5

یکشنبه   7/8/91

16-14

 

انواع مطالعات

دکتر محمدیان

6

یکشنبه   14/8/91

16-14

 

انواع مطالعات

دکتر محمدیان

7

یکشنبه   21/8/91

16-14

 

اهداف و فرضیات 

دکتر صابری

8

یکشنبه   28/8/91

16-14

 

متغیرها

دکتر صابری

9

یکشنبه   12/9/91

16-14

 

طرح پرسشنامه تحقیقاتی ، برنامه برای جمع آوری داده ها و جداول توخالی

مهندس اکبری

10

یکشنبه   19/9/91

16-14

 

اعتبارات داخلی و خارجی

مهندس اکبری

11

یکشنبه  26/9/91

16-14

 

روشهای نمونه گیری

مهندس موسوی

12

یکشنبه   3/10/91

16-14

 

روشهای تجزیه و تحلیل داده ها

مهندس موسوی

13

یکشنبه 10/10/91

16-14

 

برنامه انتشار نتایج و گزارش مقاله تحقیق

مهندس حنانی

 

تـــذکر :

  • غیبت در کلاسها غیر مجاز و در صورت غیبت موجب حذف دوره خواهد شد.
  • تاریخ برگزاری امتحان : ...
  • منبع مورد مطالعه : کتاب تحقیق در سیستم های بهداشتی (دکتر مرتضی زعیم(

 

روش ارزیابی

-امتحان کتبی : 10نمره

-ارائه پروپوزال بصورت فردی به استاد راهنمای مربوطه :10نمره

 

قسمت E: 25/1 واحد

-آشنایی با کا مپیوتر

–این قسمت به شرح زیر اجرا می گردد :

الف-  از تاریخ 1/7 /91 لغایت30/8/91روزهای چهار شنبه از ساعت 14 الی 16 آشنایی با نرم افزارهای officeو روشهای جستجو در اینترنت در مرکز کامپیوتر  .(مدرس : خانم زهرا بتولی)

ب-از تاریخ 1/7 /91 لغایت30/8/91روزهای چهارشنبه از ساعت 16 الی18 آشنایی با نرم افزارExcel     ,Spssدر مرکز کامپیوتر.(مدرس: آقای مهندس فرهاد پور)

تذکــر:

حضور در این قسمت الزامی است و میزان غیبت مجاز در هر کلاس حداکثر 1 جلسه می باشد .

نحوه ارزشیابی  : امتحان کتبی و عملی توسط استاد هر قسمت.

قسمت F: 5/1 واحد

-آشنایی با سامانه جغرافیایی GISو کاربرد آن در بهداشت حرفه ای

این قسمت از تاریخ  1/7 /91 لغایت30/8/91روزهای چهارشنبه  از ساعت 8   الی  12  در محل مرکز کامپیوتر دانشکده برگزار می گردد .  - حضور در این قسمت الزامی است-  ( مدرس: آقای مهندس محمد علی صادقی )

نحوه ارزشیابی قسمت سوم : امتحان کتبی و عملی توسط استاد درس

تـذکر: نمره کار آموزی دانشجویان بر اساس ارزشیابی هر قسمت و با اعمال ضریب مربوطه به تعداد واحد اختصاص یافته به هر قسمت محاسبه میگردد .

تــذکر : برنامه فوق قطعی و غیر قابل تغییر می باشد .                                                                                   گروه بهدا شت حرفه ای

 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر