دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

6:11:34 AM 1399 / 05 / 16
 

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته بهداشت حرفه ای بهمن 89 دانشکده بهداشت

 

فایل PDF برنامه کارآموزی

 به ارزش 8 واحد

توجه: از تاریخ 25/6/91 لغایت1 /7//91 مراجعه دانشجویان به گروه جهت اخذ معرفی نامه و ارائه آنها به صنعت مربوطه وانجام هماهنگی های لازم با صنعت و کارشناس گروه.

الف- برگزاری کلاس توجیهی توسط مدیرگروه در تاریخ2/7/91 به منظور آشنایی دانشجویان با مقررات و ضوابط کارآموزی. (حضور در این قسمت برای دانشجویان الزامی است.- ساعت 10 تا 11)

برنامه کارآموزی شامل 4 قسمت به شرح زیر می باشد :

قسمت اول:آشنایی با روش تحقیق(کارگاه روش تحقیق) :25/1  واحد

        توجه: این قسمت قبلا توسط اعضاء هیئت علمی گروه برگزار شده است .

 

برنامه کارگاه روش تحقیق(25/1 واحد) –دانشجویان کارشناسی  بهداشت حرفه ای-بهمن 89

ردیف

روز و تاریخ

ساعت

محل برگزاری

موضوع

استاد مربوطه

1

شنبه 19/1/91

16-14

آمفی تاتر

کلیات روش تحقیق

مهندس بهرامی

2

شنبه 19/1/91

18-16

"

 بررسی متون و بازنگری منابع

مهندس بهرامی

3

یکشنبه 20/1/91

16-14

کلاس 2

ضوابط انتخاب موضوع

مهندس حنانی

4

یکشنبه 20/1/91 

18-16

 

"      "

بیان مسئله

دکترمطلبی

5

دوشنبه 21/1/91

16-14

کلاس 1

انواع مطالعات

دکتر محمدیان

6

 

 

 

انواع مطالعات

دکتر محمدیان

7

سه شنبه 22/1/91

16-14

کلاس 3

اهداف و فرضیات 

دکتر صابری

8

سه شنبه 22/1/91

18-16

"       "

متغیرها

دکتر صابری

9

شنبه 26/1/91

16-30/14

آمفی تاتر

طرح پرسشنامه تحقیقاتی ، برنامه برای جمع آوری داده ها و جداول توخالی

مهندس اکبری

10

دوشنبه 28/1/91

16-30/14

کلاس 1

اعتبارات داخلی و خارجی

مهندس اکبری

11

سه شنبه 29/1/91

16-14

کلاس 3

روشهای نمونه گیری

مهندس موسوی

12

سه شنبه 29/1/91

18-16

"      "

روشهای تجزیه و تحلیل داده ها

مهندس موسوی

13

شنبه 2/2/91

16-14

آمفی تاتر

برنامه انتشار نتایج و گزارش مقاله تحقیق

مهندس حنانی

 

تـــذکر :

  • غیبت در کلاسها غیر مجاز و در صورت غیبت موجب حذف دوره خواهد شد.
  • تاریخ برگزاری امتحان : ...
  • منبع مورد مطالعه : کتاب تحقیق در سیستم های بهداشتی (دکتر مرتضی زعیم(

 

روش ارزیابی

 

-امتحان کتبی : 10نمره

-ارائه پروپوزال بصورت فردی به استاد راهنمای مربوطه :10نمره

 

قسمت دوم:کار آموزی درصنعت( + انجام پروژه تحقیقاتی ) : 4 واحد –این قسمت به شرح بندهای زیر اجرا می گردد :

الف –از تاریخ25/6/91 لغایت1/7/91 مراجعه دانشجویان به گروه جهت اخذ معرفی نامه و ارائه آنها به صنعت مربوطه وانجام هماهنگی های لازم با صنعت و کارشناس گروه.

*- برگزاری کلاس توجیهی توسط استاد راهنمای مربوطه در تاریخ2/7/91 به منظور آشنایی دانشجویان با مقررات و ضوابط کارآموزی. (حضور در این قسمت برای دانشجویان الزامی است.- ساعت 11 تا 12)

ب- کارآموزی در صنعت از تاریخ3/7/91 لغایت30/8/91  به مدت40 روز کاری طی روزهای شنبه لغایت چهار شنبه از ساعت 8 الی 13 .

تذکــر:

حضور در قسمتهای فوق الذکر برای کلیه دانشجویان الزامی می باشد و حداکثر غیبت مجاز در بخش صنعت با اطلاع و هماهنگی استاد راهنمای مربوطه 1 روز است .غیبت بیش از 1 روز  منجر به کسر نمره شده و غیبت بیش از 3 روز  منجر به تجدید دوره خواهد شد.

ج- ازتاریخ 1/9/90 روزهای شنبه و یکشنبه ، تحریر گزارش کارآموزی و تهیه گزارش  سمینار و  اسلاید های  مربوطه زیر نظر استاد راهنما .

د - ارائه گزارش کارآموزی (پروژه) در سمینار مربوطه در تاریخ20/10/91 –روز چهارشنبه در حضور کلیه اعضاء هیئت علمی گروه و سایردانشجویان .

نحوه ارزشیابی قسمت دوم (کارآموزی درصنعت ):

1-ارزشیابی گزارش کارآموزی(پروژه) و فعالیت های انجام شده در صنعت توسط استاد راهنما : (70 در صد )

2- ارزشیابی گزارش شفاهی در سمینار توسط کلیه اعضاء هیئت علمی گروه : (10 در صد )

3- ارزشیابی حضور در صنعت توسط کارشناس گروه : (20 در صد )

قسمت سوم: آشنایی با کا مپیوتر :25/1 واحد –این قسمت به شرح زیر اجرا می گردد :

الف-  از تاریخ 1/9 /91 لغایت27/10/91روزهای چهار شنبه از ساعت 14 الی 16 آشنایی با نرم افزارهای officeو روشهای جستجو در اینترنت در مرکز کامپیوتر  . (مدرس : خانم زهرا بتولی)

ب-از تاریخ1/9/91 لغایت 27/10/91 روزهای چهارشنبه از ساعت 16 الی 18 آشنایی با نرم افزارExcelوSpssدر مرکز کامپیوتر. (مدرس: آقای مهندس فرهاد پور)

تذکــر:

حضور در این قسمت الزامی است و میزان غیبت مجاز در هر کلاس حداکثر 1 جلسه می باشد .

نحوه ارزشیابی  : امتحان کتبی و عملی توسط استاد هر قسمت.

قسمت چهارم: آشنایی با GIS: 5/1  واحد

این قسمت از تاریخ 1/9/91 لغایت27/10/91  روزهای چهارشنبه  از ساعت 8   الی  12  در محل مرکز کامپیوتر دانشکده برگزار می گردد .  - حضور در این قسمت الزامی است-  (  نام مدرس: آقای مهندس محمد علی صادقی )

نحوه ارزشیابی قسمت سوم : امتحان کتبی و عملی توسط استاد درس

تـذکر: نمره کار آموزی دانشجویان بر اساس ارزشیابی هر قسمت و با اعمال ضریب مربوطه به تعداد واحد اختصاص یافته به هر قسمت محاسبه میگردد .

تـذکر3 : اسامی اساتید راهنما به قرار ذیل می باشد :

 

دکتر مطلبی

مهندس بهرامی

مهندس حنانی

دکتر صابری

- فاطمه سادات دباغ

- مریم سلطانی

- مازیار برده جی

- علی کریمی

- ابراهیم تابان

- مریم چمن کار

-سعیده نعیمی مرندی

- مریم حمیدی

- زهرا وحید نژاد

- فاطمه عبدا...زاده

- محمد حسین آقابابایی

- محمد عنایتی

- سید حمید فلکی

- سمانه بابایی

- سمیه شفیعی

- منصوره زمانی

- پریماه اسلامی

- مسعود محمد پور

- عرفان حاتمی

- حسین اصغری

- زینب امینی

- فتانه چاپاریان

- الهه میرکاظمی

- زهرا میرزاعلیان

- میلاد درخشان

- بهمن جلیل

- محمد رضا خراسانی

 

 

تــذکر : برنامه فوق قطعی و غیر قابل تغییر می باشد .                                                                                     گروه بهدا شت حرفه ای

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر