دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:49:29 PM 1399 / 05 / 18
 
 
پیام تسلیت به همکاران دانشکده بهداشت
 
جناب آقای محمد صباحی   
عضو محترم هیئت علمی گروه بهداشت عمومی


با نهایت تاسف و تأثر در گذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده ، از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم .
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                     سرپرست ، اعضاء هیئت علمی و کارکنان دانشکده بهداشت
 
 
 
بدینوسیله مصیبت وارده  را خدمت شما وخانواده محترم تسلیت عرض می نمائیم و از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم مغفور، رحمت و غفر ان الهی و برای جنابعالی و خانواده محترم ، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نمائیم.
 
                             
 
 
 
بدینوسیله مصیبت وارده  را خدمت شما وخانواده محترم تسلیت عرض می نمائیم و از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم مغفور، رحمت و غفر ان الهی و برای جنابعالی و خانواده محترم ، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نمائیم.
 
                             

 

 

 

تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 1396
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر