دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:18:56 AM 1399 / 05 / 16
 

گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط - دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

کارگاه نقشه کشی:

  • مسئول:  آقای مهندس رضایی
  •  کارگاه نقشه کشی:

به منظور آموزش دانشجویان رشته بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای در رابطه با نقشه کشی و نقشه خوانی کارگاه نقشه کشی در سال 72 با آغاز به کار دانشکده بهداشت تشکیل گردید که این کارگاه دارای 8 میز نقشه کشی، 8 صندلی چرخدار و وسایل نقشه کشی مثل راپید، کاغذ کالک، شابلون، پیستوله، اشل، خط کش T و غیره به میزان کافی می باشد. دانشجویان این رشته ها آموزشهای لازم را در ارتباط با آموزش رسم فنی و اندازه گذاری نقشه، پرسپکتیو و رسم تصویر، تهیه پلان، برش و نمای رسم های ساختمانی و تهیه نقشه های فنی بدون استفاده از وسایل نقشه کشی در مقیاس متفاوت را فرا می گیرند. هنر نقشه کشی و سمت و دقت نقشه های متفاوت لازمه درس نقشه کشی است که دانشجویان حین تهیه نقشه با آن آشنا می گردند.

 

شماره تماس:   25-5550021 -0361     داخلی 624  

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر