دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:11:52 AM 1399 / 05 / 16
 

گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط - دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

کارگاه لوله کشی و نصب موتور تلمبه:

  • مسئول: آقای دکتر ربانی
  • کارگاه لوله کشی و نصب موتور تلمبه:

این کارگاه به منظور آشنایی دانشجویان کاردانی بهداشت محیط با اسباب و لوازم لوله کشی،اتصالات و انواع لوله ها راه اندازی شده و مورد استفاده دانشجویان قرار می گیرد.همچنین در این کارگاه به منظور گذراندن دوره ی عملی موتور تلمبه و آشنایی دانشجویان با روش کارکرد تلمبه ها و ترسیم منحنی پمپ و سیستم بوسیله ایستگاه پمپاژ راه اندازی شده و دارای امکانات به شرح زیر می باشد: انواع پمپ های حلزونی- سانتریفوژ دایرهای- شافت و غلافت - کف کش-موتورهای تک سیلندر و دو سیلندردیزلی - کلریناتور

 

شماره تماس:   25-5550021 -0361     داخلی 624  

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر