دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:34:37 AM 1399 / 05 / 16
 


لیست پروژه های دانشجویی – دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفه ای – ورودی بهمن 83

ردیف

نام دانشجو

استاد راهنما

عنوان

1

رحله متخاوری – شهلا نوری – لیلا شکوهی

دکتر حسن الماسی

ارزیابی وضعیت ایمنی شغلی و ارزیابی سطح ریسک برای مشاغل مختلف در کارخانه مخمل ابریشم کاشان در زمستان 85

2

مهدی حاتمی – علی پورغلام

مهندس میترا حنانی

بررسی نمای اسپیرومتری و شکایت های تنفسی کارگران کارخانه درین کاشان پائیز 1385

3

ندا فرجی – اقلیما تقی بیگلو

دکتر حمیدرضا صابری

بررسی ارگونومیک وضعیتهای انجام کار به روش OWAS و BODY MAP در شرکت چینی کاشان در سال 1385

4

زهرا قطبی فر – اعظم صالحی ولاثانی

مهندس عباس بهرامی

بررسی میزان غلظت فرمالدئید در بخشهای مختلف بیمارستان شهید بهشتی و سالن آناتومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 1385

5

محسن بینواپور – محمد ذراتی

دکتر حمیدرضا صابری

بررسی اثر مداخله ارگونومیک بر کاهش شکایتهای اسکلتی – عضلانی در کاربران کامپیوتر شرکت سیمان کویر کاشان بهمن ماه 1385

6

سمیه ابراهیمی – فرشته اسکندری – نجمه قیام

مهندس میترا حنانی

بررسی میزان افسردگی در کارگران کارخانه نساجی شماره 3شهرستان کاشان پاییز85

7

گوهر رئیسی – آزیتا محمدی

مهندس عباس بهرامی

بررسی ارتباط وضعیت های حرکتی بدن با بیماری های اسکلتی- عضلانی درکارگران کارخانه بوذرجمهرزمستان 85

8

جعفر نمک شناس – حسن شاهدی

دکتر حسن الماسی

ارزیابی خطرات آتش سوزی در کارخانه طرح توسعه کاشان سال 85

9

بهزاد بیجنوند – رضا ملکشاهی

دکتر حسن الماسی

بررسی مسائل ایمنی به روش (PHA)در سالن چربی زدای کارخانه ایران گرما در سال 1385

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر