دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:29:14 AM 1399 / 05 / 16
 


لیست پروژه های دانشجویی – دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفه ای – ورودی  82

ردیف

نام دانشجو

استاد راهنما

عنوان

1

فاطمه مرتضوی امامی – فرزانه پیران ویسه

مهندس عباس بهرامی

بررسی میزان غلظت روی در هوای تنفسی کارگران خط تولید کارخانه گالوانیزه در پاییز 84

2

جواد نصرتی امیرآبادی – مرتضی اسماعیل زاده – حسین کلاته عربی

دکتر حمیدرضا صابری – مهندس مسعود مطلبی

بررسی تاثیر نصب مافلرهای پخشی و جذبی بر میزان صدای یک دستگاه پرس ضربه ای در شرکت بوذرجمهر کاشان 84

3

بهاره اسماعیلی – فهیمه مستغیث – سمیه مومنی

دکتر حسن الماسی

بررسی اثر کاهش دهندگی سروصدا توسط عایق صوتی آزبست در کارخانه ایران غلتک کاشان سال 1384

4

معصومه حکمت روش – مژگان میراشه

مهندس میترا حنانی

بررسی وضعیت بدنی کارگران نانوایی کاشان به روش OWAS در سال 1384

5

زینب رسولی – ساجده حسن زاده – اکرم خیراللهی

دکتر حسن الماسی

بررسی میزان گرد و غبار کلی هوا در کارگاه بازرسی پارچه کارخانه نساجی شماره (3) کاشان در سال 1384

6

لاله صرامی – مینا غیاث آبادی

مهندس میترا حنانی

بررسی وضعیت پست کاری به روش OWAS در شرکت ساوه صنعت بسپار

7

ظریفه جان نثار احمدی – فاطمه ایاز

مهندس عباس بهرامی

بررسی ارزیابی ریسک خطر به روش ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل سیستمهای کنترل کننده در شرکت صنایع توری کاشان زمستان 84

8

پریسا یحیوی – شهربانو کوزه گر – فاطمه عرب

دکتر حمیدرضا صابری

بررسی وضعیت خستگی در کارگران بخش بافندگی کارخانه مخمل ابریشم کاشان در آذرماه 1384

9

محبوبه رضاعلی

مهندس عباس بهرامی

بررسی ارگونومیک وضعیتهای انجام کار به روش OWAS در شرکت ایران غلتک در زمستان 1384

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر