دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:29:30 PM 1399 / 05 / 15
 


لیست پروژه های دانشجویی – دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفه ای – ورودی  81

ردیف

نام دانشجو

استاد راهنما

عنوان

1

لیلا اطیابی – لیلا حاج رحیمی

مهندس عباس بهرامی

بررسی ضایعات اسکلتی – عضلانی درکادر پرستاری بیمارستان شهید بهشتی دردی ماه 1383

2

نرگس عبداللهی – منصوره نماینده

مهندس عباس بهرامی

بررسی وضعیت پست کار به روش OWAS در شرکت گرانیت کاشان، آذر 83

3

معصومه نیکبخت – زینب شیرزاده – آذر محمدمرادی

دکتر حمیدرضا صابری

بررسی شیوه ثبت و گزارش دهی اطلاعات مربوط به کاهش شنوایی ناشی از سروصدا در سیستم بهداشتی کشور در سال 1383

4

جعفر حاتمی فیضی – احمد سنبلی بیدگلی

دکتر حمیدرضا صابری

بررسی شیوع افت شنوایی در کارگران کارخانه ریسندگی و بافندگی شماره 2 کاشان در سال 1383

5

ابراهیم زارع – هادی اسدللهی یزدی

مهندس مسعود مطلبی

بررسی و ارزیابی سیستمهای اعلام و اطفاء حریق درکارخانه فرش راوند

6

میترا پاکزاد – ام البنین سلیمانی – نفیسه پنیریان

دکتر حسن الماسی

بررسی شیوع افت شنوایی ناشی از سروصدا در جوشکاران کارخانجات آبگرمکن سازی شهرستان کاشان، در نیمه دوم سال 1383

7

ندا عزیزی – معصومه نورانی

مهندس مسعود مطلبی

بررسی وضعیت سلامت جسمی کارگران شرکت لاستیک آسا، در آذزماه 1383

8

طاهره احمدی ناجی – الهام هادی بیگی

مهندس میترا حنانی

بررسی میزان اسید فلوئوریدریک در هوای تنفسی کارگران واحد اسیدشوئی شرکت تقطیران، در نیمه دوم سال 1383

9

سامره یوسفی – مریم دهقانی پور – مریم عاشوری

دکتر حمیدرضا صابری

بررسی شیوع اختلال در یافته های کلینیکی، پاراکلینیکی و حادثه در کارگران و کارمندان اداری شرکت ایران غلتک

10

مهری مایلی – صغری بهرامی – زهرا شریفی

مهندس میترا حنانی

بررسی تاثیر جداسازی کمپرسور برکا هش سروصدای سالن بافندگی3 کارخانجات مخمل وابریشم کاشان سال1383

11

الهه رضایی – نرگس مردیها – شادی متذکر

دکتر حسن الماسی

تاثیر آموزش دراستفاده ازگوشی های حفاظتی

12

فرانک دهستانی – ناهید درخشش – مهری نظرپور

مهندس میترا حنانی

بررسی میزان صدادرکارگاه هاومیزان افت شنوایی درکارگران شرکت صنعتی پاوان شهرستان کاشان سال1383

13

خدیجه رزاقی - مژگان سعادتمند – کبری رحیمیان

مهندس عباس بهرامی

بررسی مواجهه باصداوارزیابی میزان افت شنوایی درکارگران کارخانه بارس لنت درسال1383

14

روح ا... کندابی – مجتبی سعیدی – حسین ذیلایی

مهندس مسعود مطلبی

بررسی وضعیت بدنی پوسچرکاری کارگران بسته بندی وبارگیری به روش OWAS درشرکت کاشی کاشان سال1383

15

منصوره مزینانی – پری پورجمشید

مهندس مسعود مطلبی

بررسی محیطی صدا در کارگاه بافندگی کارخانه نساجی کاشان در سال 1383

16

زینب کیاکجوری – آزاده قاسمی زاده

دکتر حسن الماسی

بررسی میزان افت شنوایی ناشی از سروصدا در کارگران کارخانه فرش گوهران نقش کاشان آبان و آذر 1383

17

زهره حمامی – زهرا وردی

مهندس میترا حنانی

بررسی میزان مواجهه کارگران با سروصدا و افت شنوایی موقت در کارخانه جهان ترمز در سال 1383

18

مریم حقیقیان بیدگلی – زهرا جعفرپور ساران

مهندس عباس بهرامی

بررسی شاخصهای اسپیرومتری کارگران شرکت طرح توسعه کاشان پاییز 1383

تاریخ آخرین ویرایش: 20/07/1391

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر