EN |
    ورود
   6:16:17 AM
 

 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1399 / 05 / 16
 

لیست عناوین پروژه دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط ورودی مهر 84

ردیف

نام دانشجو

استاد راهنما

عنوان پروژه

1

ارام قاسمپور، محبوبه دهقانی

مهندس رضایی

بررسی وضعیت بهداشتی زندان در سال 1385

2

خانم امامی

مهندس رضایی

بررسی وضعیت بهداشتی مساجد کاشان در سال 1385

3

خانم فرهاد خانی

دکتر میران زاده

بررسی روش های گوگرد زدایی از زغال سنگ توسط میکروارگانیسم ها

4

خانم ها کلانتری، نجیمی، محمدی زاده، حسین یزدی

دکتر دهقانی

بررسی آلودگی سوسری ها در قم در سال 1385

5

روح ا.. اسماعیلی

دکتر میران زاده

بررسی راندمان تصفیه فاضلاب قم در سال 85

6

اقای محمد آقایی و قره گوزلو

دکتر ربانی

بررسی براورد کولرهای ابی در فصول گرم سال

7

خانم ها خانی، پشتاره، جمال زاده

دکتر میران زاده

بررسی کارایی برکه های تثبیت فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی کاشان در زدایش کلی فرم مدفوعی فاضلاب در بهار 86.

8

اسدی، پرنیانی، فریدی، رحمانیان

دکتر میران زاده

EleetroGogulant…..

9

نرگس محمد زاده

مهندس مصطفایی

شیرابه

10

خیرانی و شکرچیان

مهندس رضایی

بررسی وضعیت بهداشتی سالمندان کاشان در سال 85.

11

کامران خداوردی

مهندس مصطفایی

ساخت سیفون لگون هاوارد