دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:27:21 AM 1399 / 05 / 16
 

 

PE

زبان انگلیسی

 
 

ردیف

عنوان

تعداد

1

هزار گزارش کوتاه خبری BBC

3

2

 آموزش زبان انگلیسی

1

3

راهنمای کامل 504 واژه کاملا ضروری

3

4

آموزش گرامر انگلیسی همراه با تمرین

1

5

Developing tactics for listening

1

6

جامع ترین , کاملترین و جدیدترین راهنمای واژگان ضروری تافل

1

7

 A complete guide to 504 absolutely

1

8

Oxford advanced learns compass

1

9

Health reports in VOA special

1

10

آموزش زبان New interchange  

1

11

راهنمای مولتی بوک

2

 

 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر