دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:31:18 AM 1399 / 05 / 16
 

 

T

تکنولوژی

 

ردیف

عنوان

تعداد

1

اتو کد 2006

2

2

فن آوری اطلاعات

1

3

Serious incident prevention

2

4

Experimentation and  measurement

2

5

Safety at work

2

6

آموزش گام به گام Solid works 2008

1

7

راهنمای جامع اتوکد 2008

1

8

آشنایی با نقشه های الکتریکی طراحی

1

9

راهنمای جامع اتوکد 2009

1

10

مدیریت ایمنی در عملیات لیفتینگ

2

 

 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر