دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:37:20 AM 1399 / 05 / 16
 

 

 برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی پیوسته بهدا شت محیط نیمسال اول 92-91

فایل PDF برنامه کارآموزی

برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط

 

تاریخ کارآموزی

بیمارستان

 بهشتی

 

 

بیمارستان متینی

کار آموزی مراکز بهداشتی درمانی شهری

 

ملاحظات

درمانگاه امیر کبیر

درمانگاه سلطان میر احمد

 درمانگاه راوند

درمانگاه فاطمیه

درمانگاه فین بزرگ

درمانگاه بوعلی

درمانگاه

نواب

 

3/7/91

لغایت

13/7/91

H

I

A

B

C

D

E

F

G

 

15/7/91

لغایت

25/7/91

G

L

B

A

D

C

-

E

H

گلابچی

26/7/91

لغایت

7/8/91

A

B

H

I

-

K

-

G

L

 

8/8/91

لغایت

20/8/91

C

D

I

-

-

F

-

L

K

 

 21/8/91

لغایت

1/9/91

E

F

-

-

-

-

-

-

-

 

7/9/91

لغایت

18/9/91

K

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

کلاس توجیهی کارآموزی : شنبه1/7/91 (ساعت 8 تا 12)  برگزار می گردد.

کلاس نرم افزار اتوکد (1 واحد) در طول ترم روزهای  شنبه  ساعت 4-2 ودوشنبه ساعت 8-5     در مرکز کامپیوتر بر گزار می گردد.

بازدیدهای علمی به ارزش 1 واحد اواخر ترم تحصیلی برگزار می گردد.

:Aمژگان کارگر- فاطمه سهوی- فریده آقا عمویی- زهرامشکی

B: فاطمه بلانیان- زهره چاباری- فهیمه حیدری-زینب سهیلی

 C:ابوالفضل انصاری-علی عنایت-سید مرتضی قاسمی- رضا آهکی

 D:جابر ترکمنی فر –محمد شاه سیاه- سلمان کیانی

 E:الهام اسکندری- زینب نصرالله زاده- سهیلا قاضی زاده

F: لیلا سلطانعلی زاده- اعظم رضایی- کبر ی چراغی-فهیمه کرمعلی

G:مجتبی جهانی- مجتبی یگانه-سید مهدی تخت فیروزه

شکوفه قارلقی-فاطمه چالاک سیرت- جلال کاظمی تبار- هادی کشاورز:H

فرزانه ترکیان-سمانه قادری-سمیه مروج نکو-فرشته اقبالیان-:I

فاطمه جمالی –سمیه اصلانی-مهدیه شفیعی-فرزانه کنعانی:L

K:- رسول شاطری- اسدالله رشیدی-بهمن یاری

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر