دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:01:34 AM 1399 / 05 / 16
 

 
 تماس با گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی ( دانشکده بهداشت )

 شماره تماس دانشگاه علوم پزشکی کاشان : 25-55540021 -031     

  • آقای دکتر اکبری - آقای مهندس موسوی: داخلی 3535
  • خانم دکتر عطوف: داخلی 3661

   آدرس:

  • تلفن و نمابر دانشکده بهداشت:  55540111 - 031
  • آدرس الکترونیکی : http://healthf.kaums.ac.ir
  • آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشکده بهداشت   کدپستی 111/87155 

 

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش:خرداد 1399

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر