دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:19:00 PM 1399 / 05 / 18
 


پانزدهمین سمینار علمی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای

ورودی بهمن 89

چهارشنبه 20/10/1391 –ساعت 8:30 تا12:00

مکان : آمفی تئاتر ابن سینا 

اعضای هیئت رئیسه ی اول

آقای دکتر مسعود مطلبی ، آقای مهندس ولی سرسنگی

اعضای هیئت رئیسه ی دوم

آقای دکتر حمیدرضا صابری ، خانم مهندس میترا حنانی

 

عناوین

سخنران

زمانبندی

تلاوت آیاتی چند از کلام ا...مجید -  سرود ملی

---

8:35 –8:30

اعلام برنامه

مجری

8:40 -  8:35

سخنرانی مدیر محترم گروه بهداشت حرفه ای - دبیر علمی سمینار

آقای دکتر حمیدرضا صابری

8:45 –8:40

سخنرانی دبیر اجرائی سمینار

خانم مهندس فاطمه السادات دباغ

8:50 - 8:45

 

ردیف

عنوان مقاله

ارائه دهنده

زمان

1

بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و ریسک فاکتورهای پوسچر در کارگران شرکت ایران انشعاب

سیدحمید فلکی

9:05–8:50

2

بررسی استرس گرمایی محیط روی کارگران در شرکت گرانیت صنعتی کاشان

مریم چمن کار

9:20 –9:05  

3

بررسی عملکرد گوشی های حفاظتی در صنایع فرش کاشان

مریم سلطانی

9:35 –9:20

4

بررسی سطح استرس شغلی در پرستاران بیمارستان شهرستان خوانسار - سال91

پریماه اسلامی

9:50 –9:35

5

ارزیابی ریسک و شناسائی اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران شاغل در شرکت تولیدکننده  ظروف آرکوپال با استفاده از روش QEC  و پرسشنامه ی نوردیک

فتانه چاپاریان

10:05 -9:50

میان برنامه –پذیرائی –استراحت

10:20 -10:05

6

بررسی شکایتهای تنفسی و شاخصهای اسپیرومتری در نیروهای خدماتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان- سال91

الهه السادات میرکاظمی

10:35 -10:20

7

ارزیابی پوسچر کارکنان خط مونتاژ در یک صنعت خودروسازی به روش RULA

مسعود محمدپور

10:50 –10:35

8

بررسی اعمال ناایمن در کارخانه صنایع توری کاشان

سمیه شفیعی

11:05 –10:50

9

بررسی میزان رضایت شغلی بین کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع کاشان

سید محمدرضا خراسانی

11:20 –11:05

10

بررسی میزان استرس شغلی در کارکنان دانشکده  بهداشت و پیراپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی کاشان

فاطمه عبداله زاده

11:35 –11:20

سوگندنامه ی مهندسی –اختتامیه

دبیراجرائی سمینار

12:00 –11:35

 
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر