دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

8:49:08 PM 1399 / 05 / 15
 


بیست و یکمین سمینار علمی دانشجویی مهندسی بهداشت محیط  (دانشکده بهداشت)

دانشجویان ورودی بهمن 1389 (روزانه و شبانه)

دبیر علمی سمینار: آقای دکتر غلامرضا مصطفایی

زمان: 14/11/1391

مکان: آمفی تئاتر ابن سینا

لیست مقالات بیست و یکمین سمینار علمی دانشجویی مهندسی بهداست محیط 

عناوین

تهیه کنندگان

استاد راهنما

ارزیابی مراکز معاینه فنی خودرو در کنترل ،آلودگی هوای شهر تهران در سال 1391

هاجر ترکمنی فر- هاجرکشاورز- فاطمه مسگری نیاسر-زهرا سرمدی- سمانه قادری

مهندس محمد رضا رضایی مفرد

بررسی مقایسه غلظت پارامترهای شیمیایی حک شده بر روی برچسب و مقادیر واقعی آن ها در 16 مارک آب بسته بندی شده تولیدی در ایران در سال1391

فاطمه سهوی – فریده آقا عمویی- مژگان کارگر ارمکی – زهرا کریمی- زهرامشکی

دکتر محمد باقر میران زاده

مهندس حسین اکبری

بررسی اثر فرآیند انعقاد شیمیایی بر روی زدایش آلاینده های فاضلاب صنعتی شهرک صنعتی امیر کبیر کاشان در سال 1391

سلمان کیانی کلامویی- محمد شاه سیاه جلال کاظمی تبار- شکوفه قارلقی – فاطمه چالاک سیرت

دکتر محمد باقر میران زاده

بررسی سوانح و حوادث ثبت شده سازمان آتش نشانی کاشان در سال ها ی 1378-1384-1390

فاطمه مبین- فهیمه کرمعلی- محمد مسعود چایچی

دکتر داور خواه ربانی

دکتر غلامعلی حمیدی

اندازه گیری فلزات سنگین درپساب و بررسی کارایی تصفیه خانه صنعتی کارخانه فولاد امیرکبیر کاشان در سال 1391

سمیه اصلانی- فرزانه کنعانی – مهدیه شفیعی

دکتر ربانی

دکتر مصطفایی

بررسی آگاهی دانش آموزان راهنمایی مدارس خمینی شهر در زمینه بهداشت مواد غذایی در پاییز 1391

اعظم رضایی- لیلا سلطانعلی زاده –اشرف ابراهیمی –کبری چراغی

دکتر مصطفایی

مهندس موسوی

تعیین میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در مورد بیماری تب مالت در آذر ماه 1391

الهام اسکندری-  سهیلا قاضی زاده –

زینب نصرا.. زاده

دکتر مصطفایی

مهندس موسوی

بررسی وضعیت مصرف سیگار در شهرستان اردستان در سال 1391

سید مهدی تخت فیروزه –مجتبی یگانه مهدی مقدادی –علی عاصمی

دکتر روح ا..دهقانی

مهندس موسوی

بررسی اپیدمیولوژی حیوان گزیدگی و عوامل موثر بر آن در شهرستان سمیرم استان اصفهان در سال 1390-1386

علمدار مقیمی - مجید علی حسینی- عبدالفتاح اشعری -

دکتر روح ا.. دهقانی

 
 
   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر