دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:35:15 AM 1399 / 05 / 16
 

دانشکده بهداشت

تازه های کتاب - اردیبهشت 1392

 

فایل PDF لیست کتاب

 

ردیف

عنوان

1

روش شناسی پژوهشی کمی در مدیریت (دانایی فرد)

2

روش شناسی پژوهشی کمی در مدیریت(الوانی)

3

مدیریت بهداشت و ایمنی در سازمان ها و مراکز آموزشی

4

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک رویکردی جامع

5

حفاظت فنی و ایمنی در برق (تقوی فر)

6

مدیریت دانش KM، برنامه ریزی منابع سازمان

7

مدیریت عملکرد فراتیم و سازمان آرمسترانگ (قلیچ لی)

8

اپیدمیولوژی ویرایش چهارم

9

کنترل کیفیت آماری

10

تغذیه در دوران های زندگی کراوس 2012

11

اصول تغذیه کراوس 2012 خلیلی ج 1

12

اصول تغذیه کراوس 2012

13

طب سنتی ، درمانی سالم

14

راحتی و طراحی ارگونومی

15

مدیریت پسماندهای دارویی

16

پایش هوا در محیط کار

17

SPSSروشهای آماری در پژوهش مراقبتهای بهداشتی

18

تصفیه خانه های فاضلاب

19

مقدمه ای بر اپیدمیولوژی

20

خلاصه گیاه­درمانی

21

مادر سالم ، کودک سالم

22

درسنامه جامع اقتصاد سلامت

23

روش تحقیق کاربردی در علوم پزشکی

24

اصول تغذیه کراوس 2012

25

اپیدمیولوژی کاربردی در سلامت عمومی

26

رسانه های دیجیتال و سلامت

27

کاربرد تعالیم اسلامی در آموزش سلامت

28

تکنولوژی آموزشی در حوزه سلامت

29

بهداشت مدارس و ارتقای سلامت

30

مقدمه ای بر حوادث ناشی از کار و تجزیه و تحلیل آن

31

ابزارگان ارگونومی برای صنعت

32

تصفیه فاضلاب صنعتی

33

سیستم های غشایی در تصفیه فاضلاب

34

کتاب Arcgis

35

رهنمودهای کیفی آب آشامیدنی

36

بیوتکنولوژی محیط زیست (ج 1)

37

تغییر آب و هوا و محیط زیست

38

شناخت و حل مسئله در سازمان

39

مدیریت پروژه

40

مرجع کامل شیمی تجزیه کریستین

41

تکنولوژی آب و فاضلاب همر

42

رهنمود فلوراید در آب آشامیدنی

43

کیفیت آب آشامیدنی

44

نانو فناوری و محیط زیست

45

مدیریت پسماند الکترونیکی و الکتریک

46

راهنمای کاربردی کیفی آب آشامیدنی ج 1

47

مدیریت پسماند با رویکرد تبذیل پسمان به ثروت

48

مدیریت در شرایط اضطراری

49

اصول تصفیه آب

50

اصول تصفیه آب و فاضلابهای شهری و صنعت

51

بازیافت آب

52

اصول شیمی آب (لاریجانی)

53

بهسازی محیط در شرایط اضطراری

54

کتاب بهداشت محیط ج 1

55

کتاب بهداشت محیط ج 2

56

مواد زاید خطرناک

57

مبانی تصفیه آب

58

کاربرد راکتورهای بیوفیلمی با بستر متحرک MBBRدر ...

59

طراحی شبکه های آب رسانی  Water Gems

60

آموزش کاربردی مفاهیم ضربه به قوچ در ...

61

مدیریت ایمنی

62

مهندسی ایمنی و ارزیابی ریسک

63

ایمنی و بهداشت برای مهندسین

64

ممیزی سیستم های مدیریت HSE

65

ارزیابی کمی ایمنی

66

معرفی سیستم های اطلاعات جغرافیایی با استفاده از ...

67

آلودگی هوا

68

آرسنیک در آب آشامیدنی

69

راحتی در استفاده از ابزارهای دستی با رویکرد ارگونومی

70

ارگونومی در صنعت ساخت و ساز

71

سیستم های مدیریت یکپارچه (IMS)

72

اصول ایمنی حریق

73

روشهای ارزیابی ارگونومی ج 1

74

مدیریت بحران و طرح ریزی واکنش اضطراری در صنایع نفت ...

75

تکنیک های تجزیه و تحلیل خطر برای ایمنی سیستم

76

مدیریت HSEبرای پیمانکاران

77

ایمنی در مرحله تجهیز کارگاه پروژه های عمرانی

78

روشها و وسایل نمونه برداری از آلاینده های هوای محیط

79

مهندسی صدا و ارتعاش

80

راهنمای علمی پژوهش کیفی

81

اصول تحقیق کیفی

82

پایش هوا در محیط کار ج 3

83

HSEدر طراحی و اجرای ساختمان

84

راحتی و طراحی (ارگونومی) موعودی

85

ایمنی و بهداشت کار در بنادر

86

دستورالعمل ایمنی و حفاظت

87

ایمنی حریق

88

بهره بداری و مدیریت شبکه های فاضلاب

89

اصول اجرای طرح های آب و فاضلاب

90

اصول تجزیه دستگاهی ج 1

91

اصول تجزیه دستگاهی ج 2

92

مبانی شیمی تجزیه ج 1

93

مبانی شیمی تجزیه ج 2

94

اصطلاحات پرکاربرد در انگلیسی

95

اشتباهات متداول در زبان انگلیسی

96

دستور مختصر و مفید زبان انگلیسی

97

افعال گروهی در انگلیسی

98

مدیریت دانش فرآیندگرا

99

راهنمای نگارش مرور نوشتارها و پیشینه پژوهش

100

راهنمای نگارش پایان نامه ساختار ، آیین نگارش،...

101

پایگاه های علوم پزشکی و پیرا پزشکی

102

اینترنت و اطلاعات

103

اینترنت اکسپلورر

104

کاربرد آمار در پژوهش های پزشکی و پیراپزشکی با SPSS

105

رگرسیون خطی کاربردی

106

HSE  پنج جلدی

107

SPSS 19

108

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

109

هیدرولوژی کاربردی

110

روش تحقیق با رویکرد

111

زبان عمومی

112

اقتصاد مهندسی

113

تحقیق در عملیات

114

آب و فاضلاب

115

ایمنی کاربردی

 

 
   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر