دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1:16:10 PM 1396 / 04 / 02
 

دانشکده بهداشت

شورای امر به معروف و نهی از منکر

 

دکتر غلامرضا مصطفایی

رئیس شورا

مهندس عباس بهرامی

عضو شورا

طیبه سادات جدی

عضو شورا

مریم شاه سلیمانی

دبیر شورا

زهرا بتولی

عضو شورا

طاهره حاج رضایی عضو شورا

 

 تاریخ آخرین ویرایش: 1395/01/11

 

 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی

علم سنجی