دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:42:49 AM 1399 / 05 / 16
 

دانشکده بهداشت

شورای امر به معروف و نهی از منکر

 

وظایف اعضا شورای امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  • حضور مستمر در جلسات شورا
  • همفکری و تلاش جهت تحقق اهداف و برنامه های مصوب شورا
  • پیگیری و حضور فعال در اجرای طرح ها و برنامه های ابلاغی از سوی ستاد احیای شهرستان
  • حضور فعالانه در جلسات ماهیانه کمیته های تخصصی و کارشناسی که از طرف شورا برگزار می گردد.
  • ارائه راهکارها اجرائی در راستای احیا ی فریضه الهی
  • تلاش در جهت ارتقا سطح کیفی آگاهی ها و ایجاد زمینه رشد در سطوح مختلف اداری برای همکاری یا همفکری و هماهنگی با کلیه اعضای شورا

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 96

 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر