دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:02:17 PM 1399 / 05 / 18
 

 

بیست و دومین سمینار علمی دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط

ورودی مهر 88

شنبه  1/4/1392 –ساعت 8:30 تا12:30

مکان : آمفی تئاتر دانشکده پرستاری

 

عناوین

سخنران

زمانبندی

تلاوت آیاتی چند از کلام ا...مجید

-

8:40-8:30

                           سرود ملی

-

8:45-8:40

اعلام برنامه

مجری

8:50 - 8:45

سخنرانی معاون آموزشی دانشگاه

آقای دکتر محمود سلامی

9:00 - 8:50

سخنرانی دبیر علمی سمینار

خانم مهندس اشرف مظاهری

9:10 - 9:00

 

 

هیئت رئیسه اول: آقای دکتر محمدباقر میران زاده ،  آقای دکتر داورخواه ربانی، خانم مهندس اشرف مظاهری

ردیف

عنوان مقاله

ارائه دهنده

زمان

1

بررسی شاخص حجمی لجن و غلظت  MLSS در تصفیه خانه های فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1392-1391

سخاوت ضیایی

9:35-9:10

2

بررسی راندمان حذف LAS در تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال1391

ابوالفضل فلزی

10:00-9:35

3

فراوانی مسمومیت مراجعین بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال1389

مونا رمضانی

10:25-10:00

میان برنامه – پذیرائی – استراحت

10:40-10:25

هیئت رئیسه دوم: آقای دکتر روح اله دهقانی ، آقای دکتر غلامرضا مصطفایی ، آقای مهندس محمدرضا رضایی مفرد

4

بررسی وضعیت سالک در بادرود طی سال های 91-1387

نیلوفر قاسمی

11:05 -10:40

5

بهداشت محیط مدارس شهر کاشان در سال تحصیلی 92-91

لیلا مسگری

11:30–11:05

6

بررسی آلودگی میکروبی بخش های مختلف بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال 1391

فرشته سادات بهارلویی

11:55 –11:30

سخنرانی دبیر اجرایی سمینار

لیلا مسگری

12:05-11:55

اختتامیه

12:30 –12:05

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر