دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

5:23:19 AM 1399 / 05 / 16
 

دانشکده بهداشت

شورای امر به معروف و نهی از منکر

جلسات هم اندیشی اساتید و کارکنان

به استناد جلسات شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشکده و تعیین مصادیق معروف بدینوسیله جلسات هم اندیشی جهت اساتید و کارکنان دانشکده برگزار گردید .

1- برگزاری  اولین هم اندیشی در خصوص مسئولیت پذیری جهت  اساتید محترم و کارکنان با حضور استاد محترم حاج آقای زجاجی  در سال 1390

 

 

  2- برگزاری دومین هم اندیشی در خصوص حفظ بیت المال و امانتداری – وفای به عهد جهت اساتید محترم دانشکده با حضور استاد محترم حاج آقای شاه فضل در سال1390

 

 

3- برگزاری سومین هم اندیشی در مورخ 15/10/90 در خصوص انضباط اداری  جهت کارکنان با حضور استاد محترم حاج آقای شاه فضل تشکیل گردید. در پایان جلسه نماینده مقام معظم رهبری دانشگاه بدین صورت نتیجه گیری نمودند : برای اینکه در سیستمی انضباط اداری حاکم شود می بایست تمام افراد مجموعه تلاش نمایند وهرفرد از خود شروع کند تا انضباط ایجاد شود . تحقق انضباط اداری ، مستلزم گذراندن زمان بیشتری می باشد تا کارکنان و قوانین با همدیگر ، هماهنگ گردند .

 

4- برگزاری چهارمین هم اندیشی در مورخ 26/8/90 با موضوع حفظ بیت المال و امانتداری جهت اساتید محترم و کارکنان با حضور استاد گرانقدر حاج آقای شاه فضل تشکیل گردید . در آغاز مقدمه ای در خصوص اهمیت امانتداری و حفظ بیت المال به ویژه در سازمان های دولتی بیان نمودند . سپس اعضا هیات علمی نظرات خود را در این خصوص مطرح وبرخی شبهات  موجود را بیان نمودند . در پایان جلسه حاج آقای شاه فضل ضمن پاسخگویی به سوالات و شبهات مطرح شده ، مطالب را جمع آوری نمودند .

 

5-برگزاری پنجمین هم اندیشی اساتید محترم در مورخ 28/2/91 با حضور استاد محترم جناب حاج آقای شاه فضل

 

  

6- برگزاری  ششمین هم اندیشی کارکنان در مورخ 30/3/91 با موضوع اهمیت اخلاق در جامعه با حضور محترم استاد حاج آقای شاه فضل تشکیل گردید وسپس بیان نمودند اهمیت اخلاق در جامعه وشرایط آمر به معروف وناهی از منکر را بیان نمودند سپس کارکنان پرسش های خود را در این زمینه مطرح کرده و در پایان جلسه جناب حاج اقای شاه فضل با جمع بندی مطالب به پرسش ها پاسخ دادند . ونتیجه گیری گردید که در نظام جمهوری اسلامی همه قوانین منطبق با شرع هستند بنابر این امر به معروف را اگر قانونی بدانیم باز هم شرعی است . بنار این سخن اما خمینی (ره ) : کلیه قوانین شرعی با قانون مطابقت دارد . در خاتمه امر به معروف ونهی از منکر باید یک فرهنگ شود و در تعاملات کاری بین زن و مرد عفت حفظ شود و بالقوه جدیت در کار و مسئولیت پذیری فی نفسه امر به معروف است .

 

7- برگزاری هفتمین هم اندیشی کارکنان با حضور استاد محترم جناب حاج آقای شاه فضل با موضوع صرفه جویی و انضباط مالی در مورخ 11/8/91 تشکیل گردید در طول جلسه کارکنان محترم با ارائه نقطه نظرات خود پیرامون موضوع مواردی را پیشنهاد نمودند در خاتمه نماینده محترم مقام معظم رهبری با تاکید بر تبدیل تهدیدها به فرصت ها ضمن جمع بندی مطالب موارد زیر را به عنوان نتیجه گیری بیان فرمودند .

الف : ارائه یک سری موضوعات پیرامون صرفه جویی به کارکنان تا راه کارهایی مطلوب ارائه نمایند .

ب  : با توجه به تشکیل کمیته صرفه جویی از مدیران دعوت گردد تا راه کارهای مناسب را ارائه نمایند

 

 

8-برگزاری  هشتمین جلسه هم اندیشی اساتید با حضور استاد محترم حاج آقای شاه فضل با موضوع آموزش کارآمد در مورخ 24/8/91 تشکیل گردید. سپس مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ضمن تاکید بر اهمیت موضوع ، کار آمد نمودن آموزش را یکی از روش های مقابل با پدیده فرار مغزها عنوان نموده و بر نقش اعضاء هیات علمی در این خصوص تاکید کردند در ادامه جلسه کلیه اعضا ء هیات علمی شرکت کننده نظرات خود را در خصوص مولفه ها و شاخص های آموزش کار آمد ، دلایل اصلی پایین آمدن کار آمدی آموزش در دانشگاهها و نیز پیشنهادات خود را در خصوص افزایش کار آمدی آموزش بیان نمودند .

 

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر