دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:52:34 AM 1399 / 05 / 16
 

دانشکده بهداشت

شورای امر به معروف و نهی از منکر

بالاترین عبادت

قال الحسین علیه السلام

إنّ قوماً عَبدوا الله رَغبَةً فَتلکَ عبادةُ التُجّار وَ إنّ قوماً عَبدوا الله رَهبَةً فَتلکَ عِبادةُ العَبیدوان قوما عبدوا الله شکراً فتلک عبادةُ اْلاَحرار وَ هىَ أفضَلُ اْلعِبادَة


امام حسین علیه السلام فرمود:گـروهـى خـدا را از روى میل و رغبت(به بهشت) عبادت مى کنند که ایـن عبادت تاجـران است و گروهـى خـدا را از روى تـرس (ازدوزخ) مـى پـرستنـد و ایـن عبادت بندگان است و گروهى خدا را از روى شکر(و شایستگى پرستـش) عبادت مـى کنند وایـن عبـادت آزادگـان است که بهتـریـن عبـادت است


تحف العقول, ص 250

  

 کسب رضاى خدا

قال الحسین علیه السلام:

مَن طَلبَ رضَی الله بسَخَطِ النّاس کَفاه الله اُمُور النّاس وَ مَـن طلبَ رضیَ الناس بسَخطِ الله وَ کّلَه الله الىَ النّاس


امام حسین علیه السلام فرمود:

هرکـس رضاى خدا را به غضب مردم بجوید, خدا او را از کارهاى مردم کفایت مى کند و هـر کـس خشنـودى مردم را به غضب خدا بجـویـد, خـدا او را به مـردم واگذارد


مشکات الانوار طبرسى, ص 86

  

 پیشى گیرنده در آشتى

قال الحسین علیه السلام:

أیّما اثْنَین جَرى بینهما کلام فطلب أحدهما رضَـى الاخر کانَ سابقة الىَ الجنّة

امام حسین علیه السلام فرمود: هر یک از دو نفـرى که میان آنها نزاعى واقع شـود و یکـى از آن دو رضایت دیگرى را بجـویـد , سبقت گیـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود.

محجه البیصاء ج 4,ص 228

 

 

ثواب سلام

قال الحسین علیه السلام:

للسّلام سَبعُون حَسنة تِسع وَ سِتُّـون لِلمُبتَـدء وَ واحِـدة لِلـرّادّ.

امام حسین علیه السلام فرمود:سلام کردن هفتاد حسنه دارد, شخت ونه حسنه از آن سلام کننـده و یکـى از آن جـواب دهنده است


تحف العقول , ص 253

 

معرفی حضرت مهدى عج

قال الحسین علیه السلام:

تعرفوُن المـهدى بـالسّکینةِ وَاْلـوقار وَ بمـَعرفةِ الحَلالِ وَ بحاجَةِ النّاس إلیه وَ لایَحتَاجُ اِلَى أحَدٍ


امام حسین علیه السلام

درباره حضرت مهدى (عج) فرموده

شما مردم, آن حضرت را به داشتـن آرامش و متانت و به شناخت حلال و حرام وبه رو آوردن مـردم به او و بـى نیـازى او ازمـردم مـى شنـاسیـد


یوم الخلاص, ص 52

 

 رویاى دنیا

قال الحسین علیه السلام:

وَاعْلمـُوا أنّ الـدُّنیـا حُلـوهـا وَ مُـرّهـا حُلـُم وَ اْلاِنْتبـاهُ فـى الاخِرَة.

امام حسین علیه السلام فرمود:

بدانید که دنیا شیرینى و تلخى اش رویایى بیش نیست, و آگاهى و بیدارى واقعـى در آخرت است


نهج الشهاده, ص 169

 

پرهیز از کلام پست و سبک

قال الحسین علیه السلام:

لاتَقُـولـُوا بـِاَلْسِنَتِکُـم مـَا یَنْقصُ عَن قـَدْرِکُــم.

امام حسین علیه السلام فرمود:

چیزى به زبـانتـان نیـاوریـد که از ارزش شمـا بکـاهــد


جلاء العیون ج 2, ص 205

 

بهداشت جسم و خود سازى

قال الحسین علیه السلام:

اُوصیکُم بِتَقوىَ اللهِ وَ اُحَذِّرکُم اَیّامه فَبَادِرُوا بِصحَةِ اْلاَجسام فى مُدّةِ اْلاَعمارِ
فایّاک أن تَکـُونَ مِمَّن یخافُ عَلَى العِبادِ مِن ذنُوُبِهِم وَ یأمَـن العُقُـوبَة مِـن ذَنبه


امام حسین علیه السلام فرمود:

اىمردم! شما را به تقواى الهى سفارش مى کنم و از(گناه کردن)درایامش بر حذرمـى دارم در مـدت عمر به سلامت و تنـدرستـى جسـم پیشـى گیرید و از کسانـىنباشیـد که بـر گناه بندگان بیـم دارنـد و خـود از عقـوبت گناه خـویـشآسـوده خاطرهستند


تحف العقول, ص 243 چاپ اسلامیه

 

   
جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر