دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4:12:07 PM 1399 / 05 / 18
 


شانزدهمین سمینار علمی دانشجویی مهندسی بهداشت حرفه ای

ورودی مهر 1390 ناپیوسته و مهر 1388 پیوسته

    11/4/1391  -  ساعت 8:30 تا12:30  

مکان : آمفی تئاتر دانشکده پرستاری

 

برنامه سمینار

عنوان

سخنران

زمان بندی

تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید- سرود ملی

----

8:30 –8:35

اعلام برنامه

مجری

8:35 – 8:40

سخنرانی مدیر محترم گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

دکتر حمید رضا صابری

8:40- 8:45

سخنرانی دبیر علمی سمینار

مهندس میترا حنانی

8:45- 8:50

 

اعضای هئیت رئیسه­ اول :  دکتر مسعود مطلبی، مهندس عباس بهرامی، دکتر حمیدرضا صابری

زمان

ارائه دهنده

عنوان مقاله(سخنرانی)

8:55- 9:05

هاجر پورمراد

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک به روش ETBAدر سیستم حرارت مرکزی بیمارستان شهید بهشتی کاشان

9:05 –9:15

سپیده کیوانی

بررسی ارتباط بین استرس و فرسودگی شغلی در کارکنان مراکز توانبخشی شهرستان کاشان

9:15- 9:25

کلثوم خالدی

بررسی شکایات اسکلتی عضلانی در نیروهای تاسیساتی در پردیس کاشان در سال 1392

9:25- 9:35

مهری اسلام پناه

شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات موجود در شرکت جهان ترمز با استفاده از چک لیست و روش فرانک مورگان

9:35- 9:45

سمانه احمدی

بررسی وضعیت حوادث در پروژه آب و فاضلاب کاشان در سال 1391

اعضای هئت رئیسه دوم :  مهندس میترا حنانی، مهندس سرسنگی، مهندس محمد صباحی، دکتر نگین مسعودی

10:15- 10:25

ریحانه ملکی

بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی در کاربران کامپیوتر بانکهای دولتی کاشان

10:25- 10:35

عاطفه سالاری

ارزیابیریسکاختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران واحد بسته بندی و تکمیل شرکت  نساجی لاله مهرگان به روش QEC-1392

10:35- 10:45

لیلا اشرفی

بررسی شکایات اسکلتی عضلانی بین دندانپزشکان شهر کاشان 1392

10:45- 10:55

وحید عمادی

ارزیابی پوسچرکارکنان سالن تولید بدنه دریک صنعت خودروسازی به روش رولا در بهار 1392

10:55- 11:05

مهدی لامع

بررسی میزان استرس شغلی در کارگران کارگاه های کوچک فرش شهر آران و بیدگل، بهار سال 1392

 

دبیر اجرایی سمینار

سوگندنامه مهندسی- اختتامیه

 

اعضای گروه

عنوان مقاله(پوستر)

ابراهیم خورشیدی

بررسی وضعیت ایمنی آزمایشگاه های پردیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مجتبی صادق نیا، مهدی ملکوتی خواه

ارزیابی ریسک حریق به روش FRAMEدر مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان

علیرضا احمدی، سعید رجبلو ، داود محمود آبادی

بررسی ارتباط بین استرس شغلی و رضایت شغلی بین متصدیان دفاتر شرکت­های پایانه حمل ونقل کالای غرب تهران

معصومه جداخانی ، محدثه حیدری

بررسی شکایات اسکلتی -عضلانی درکارمندان شرکت مهندسی برازش صنعت (سازنده قطعات خودرو) در بهار 1392

معصومه فریدی، زهرا بصیرت ، ساجده شوقی

بررسی وضعیت بدنی و  فراوانی شکایت های اسکلتی عضلانی در قسمت بسته بندی کارخانه فولاد مبارکه در سال 92

ریحانه صباحی، فرشته زمانزاد، خاطره احمدی

ارزیابی میزان مواجهه کارگران با ذرات سیلیس بلوری در شرکت گرانیت بهسرام کاشان 1392

اسدالله ایزانلو، محسن رشید،سید محمد جواد رضوی 

بررسی فراوانی کمردرد شغلی در کارگران تأسیساتی صنایع شهر قم و کاشان در سال 1392

 

 متن کامل مقالات

کارشناسی ناپیوسته مهر 90 

ارزیابی پوسچر کارکنان سالن تولید بدنه دریک صنعت خودروسازی به روش رولا در بهار 1392  

وحیدعمادی، اسماعیل خام کیاپور، رمضان جهانکیری

ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی عضلانی درکارگران واحد بسته بندی و تکمیل شرکت نساجی لاله مهرگان به روش QEC-1392  

نسیم صادقی, عاطفه سالاری طبس, الهام سادات سجادی نژاد

بررسی ارتباط بین استرس شغلی و رضایت شغلی بین متصدیان دفاتر شرکت­های پایانه حمل و نقل کالای غرب تهران   

علیرضا احمدی ، سعید رجبلو ، داود محمود آبادی

بررسی شکایات اسکلتی عضلانی در نیروهای تاسیساتی در پردیس کاشان در سال 1392    

کلثوم خالدی، مینا فروغی

بررسی فراوانی کمردرد شغلی در کارگران تأسیساتی صنایع شهر قم و کاشان در سال 1392

اسدالله ایزانلو، محسن رشید، سید محمد جواد رضوی

بررسی میزان استرس شغلی در کارگران کارگاه های کوچک فرش شهر آران و بیدگل، بهار سال 1392

مهدی لامع، اصغر گلابی، حمید اسماعیلی، حسین عباسی

بررسی وضعیت ایمنی آزمایشگاه های پردیس دانشگاه علوم پزشکی

ابراهیم خورشیدی

بررسی وضعیت بدنی و  فراوانی شکایت های اسکلتی عضلانی در قسمت بسته بندی کارخانه فولاد مبارکه در سال 92     

معصومه فریدی ، زهرا بصیرت، ساجده شوقی

بررسی وضعیت حوادث در پروژه آب و فاضلاب کاشان در سال 1391  

سمانه احمدی،الهام حیدری،آمنه رهبری

شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات موجود در شرکت جهان ترمز با استفاده از چک لیست و روش فرانک مورگان    

سمیراسادات میری،اکرم السادات مرتضوی ،مهری اسلام پناه ، سحر امین الرعایا

 

کارشناسی پیوسته مهر 88

ارزیابی میزان مواجهه کارگران با ذرات سیلیس بلوری در شرکت گرانیت بهسرام کاشان 1392    

ریحانه صباحی ، فرشته زمانزاد، خاطره احمدی

بررسی شکایات اسکلتی عضلانی بین دندانپزشکان شهر کاشان  1392    

لیلا اشرفی ، ام البنین صادقی حداد

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک به روش ETBAدر سیستم حرارت مرکزی بیمارستان شهید بهشتی کاشان    

هاجر پورمراد، عاطفه صابونی، هاجر فروغی دهنوی

بررسی شکایات اسکلتی -عضلانی درکارمندان شرکت مهندسی برازش صنعت (سازنده قطعات خودرو) در بهار 1392   

معصومه جداخانی ، محدثه حیدری

بررسی ارتباط بین استرس و فرسودگی شغلی در کارکنان مراکز توانبخشی شهرستان کاشان   

مریم شجری کاشانی، سپیده کیوانی ، مرضیه یوسف زاده

بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی در کاربران کامپیوتر بانکهای دولتی کاشان  

مریم السادات بکایی، ریحانه ملکی، مهرنوش بنوفاطمه، زهرا امینی

ارزیابی ریسک حریق به روش FRAME در مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان

مجتبی صادق نیا، مهدی ملکوتی خواه

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر