دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

7:52:08 PM 1399 / 05 / 20
 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

بهداشت محیط 

برنامه هفتگی کارشناسی پیوسته محیط ورودی 92 ترم یک

 

ردیف


روز      ساعت


8-10


10-12


2-4


4-6


6-8

 

1

شنبه

نقشه برداری - کلاس
3

زبان پیش دانشگاهی
کلاس 3

فیزیک عمومی 
کلاس3

فیزیک عمومی 
عملی

آزمایشگاه

فیزیک عمومی 
عملی

آزمایشگاه

2

یک شنبه

ریاضی یک  کلاس3

شیمی عمومی
کلاس3

 

آمار زیستی  کلاس
3

 

3

دو شنبه

آز-شیمی عمومی
کلاس آزمایشگاه

آز-شیمی عمومی
کلاسآزمایشگاه

 

 

 

4

 سه شنبه

 

ریاضی یک
کلاس 3

اندیشه اسلامی یک 
 کلاس 2

 

 

5

چهار شنبه

 

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی کارشناسی پیوسته محیط ورودی 91 ترم سوم

 

ردیف


روز       ساعت


8-10


10-12


2-4


4-6


6-8

 

1

شنبه

اصول ترمودینامیک
کلاس 2

اخلاق اسلامی
کلاس 2

 

 

 

2

یک شنبه

زبان عمومی
لابراتور پرستاری

نقشه کشی
کلاس نقشه کشی

زبان عمومی
کلاس 3

 

 

3

دو شنبه

بهداشت مواد غذایی
کلاس 2

گندزداها-نیمه اول
کلاس 2

 

 

 

4

 سه شنبه

معادلات دیفرانسیل 
کلاس 2

اپیدمیولوزی محیط
کلاس 2

معادلات دیفرانسیل
12.30-14 کلاس 2

 

 

5

چهار شنبه

 

 

 

 

 

6

پنج شنبه  

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی کارشناسی پیوسته محیط ورودی 90 ترم پنج 

 

ردیف


روز         ساعت


8-10


10-12


2-4


4-6


6-8

 

1

شنبه

 

 

 

 

 

2

یک شنبه

آلودگی هوا کلاس   2

جمعیت و تنظیم
 کلاس 2

 

 

 

3

دو شنبه

کلیات ایمنی وبهداشت
حرفه ای کلاس 3

فرایند وعملیات
کلاس 3

مکانیک خاک کلاس 3

 

 

4

 سه شنبه

هیدرولیک کلاس 3

 

تاریخ اسلام  کلاس
 آمفی

 

 

5

چهار شنبه

کیفیت آب کلاس 3

 

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی کارشناسی پیوسته محیط ورودی 89 ترم هفت 

 

ردیف


روز        ساعت


8-10


10-12


2-4


4-6


6-8

 

1

شنبه

 

 

 

 

 

2

یک شنبه

کاربرد موتور تلمبه
آمفی

جمع آوری فاضلاب
کلاس 1

 

 

 

3

دو شنبه


بهره برداری نیمه دوم

گند زداها-نیمه دوم
کلاس 2

 

کاربرد بیو تگنولوژ
کلاس 2

 

4

 سه شنبه

آشنایی با مدل سازی
مرکز کامپیوتر

اپیدمیولوژی محیط
کلاس 2

انقلاب اسلامی
 کلاس 1

 

 

5

چهار شنبه

فاضلاب صنعتی
کلاس 2

بهره برداری و نگهدار
 کلاس 2

 

 

 

6

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

 امور پایان نامه ها

        آئین نامه و دستورالعمل ها
          فرم های پایان نامه
        فرایند پایان نامه    
        پایان نامه های دفاع شده
        موضوعات تصویب شده
        تماس

 طرح های تحقیقاتی

        آئین نامه و دستورالعمل ها
        فرم های طرح تحقیقاتی
        فرایند طرح تحقیقاتی
       تسویه حساب طرح تحقیقاتی

علم سنجی

دستاورد پژوهشی یک سال اخیر